Svakt om muskel- og skjelettsystemet

Hans A. Dahl Om forfatteren
Artikkel

Watkins, J.

Structure and function of the musculoskeletal system

2. utg. 399 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2010. Pris GBP 60

ISBN 978-0-7360-7890-0

Boken er delt i to deler. Del 1 er muskel- og skjelettsystemets funksjonelle anatomi. Del 2 omhandler muskel- og skjelettsystemets reaksjon på og tilpasning til belastning. Denne inndelingen hevdes å være en forbedring fra første utgave, som denne anmelderen ikke kjenner.

Forfatteren er professor i biomekanikk ved Universitetet i Swansea, Wales, noe teksten bærer tydelig preg av. Han har lagt vekt på mekaniske prinsipper, men dessverre har dette skjedd på bekostning av den tilgrunnliggende biologien. Dette er særlig tydelig i gjennomgangen av de cellulære elementene i muskel- og skjelettsystemet. Denne delen er til dels så mye forenklet at det inviterer til misforståelser, og dels er den heller ikke tilstrekkelig oppdatert, slik at man står i fare for å holde liv i gamle oppfatninger. Et statisk syn på muskelfibrenes egenskaper og tilpasningsevne kan være et eksempel her.

Illustrasjonene er svært skjematiske og ofte ikke helt i samsvar med gjeldende oppfatninger. Tegningene av de tre brusktypene ser f.eks. ut som samme type brusk med forskjellige fargemetoder. Boken er trykt i fire farger, dvs. med alle fargemuligheter tilgjengelig, men dette er ikke utnyttet i illustrasjonsmaterialet. Noen av illustrasjonene er vanskelige å tolke selv for en som kan dette stoffet. Når nomenklaturen på sentrale områder i tillegg avviker fra det som er vanlig i Norge, blir bruksverdien begrenset for norske studenter. I samsvar med forfatterens bakgrunn ligger nok tekstens styrke i de mekaniske betraktningene, men på det området finnes det alternativ, engelskspråklig litteratur.

Anbefalte artikler