Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Bruk av p-piller gir ikke økt dødelighet, derimot kan det ha en gunstig effekt. Det viser en stor britisk observasjonsstudie med 39 års oppfølging.

Illustrasjonsfoto © BSIP/GV-Press/NordicPhotos

The Royal College of General Practitioners’ (RCGP) Oral Contraception Study er en av verdens største pågående studier av helseeffekter av p-pillebruk (1).

For gruppen på 46 112 kvinner som ble fulgt i 39 år, var det 819 175 år med p-piller brukt en eller annen gang og 378 006 år uten p-pillebruk. Brukerne hadde signifikant lavere dødsrate enn ikke-brukerne (justert relativ risiko 0,88, 95 % KI 0,82 – 0,93). De hadde også lavere dødsrate av alle kreftformer sett under ett og av hjerte- og karsykdom. En gruppe p-pillebrukere med økt relativ risiko for død uansett årsak var dem under 45 år som ikke hadde tatt pillen de siste 5 – 9 år, men ikke lenger tilbake i tid. Det var ingen sammenheng mellom totaldødelighet og varighet av p-pillebruk.

– Dette er godt nytt både for tidligere og nåværende p-pillebrukere, sier professor Ole-Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus. – Samlet anslo man at dødsrisikoen var redusert med 52/100 000 brukerår. Vi vet at mange norske kvinner er engstelige for p-piller, og det er fortsatt mange unødige uønskede graviditeter av den grunn, sier han.

– Det er også et poeng at bruken lå langt tilbake i en tid da p-pillene hadde betydelig høyere hormoninnhold enn dagens. Dessuten hadde vi ikke så vel definert hvem som hadde den høyeste risikoen, f.eks. eldre røykere eller de med anamnestisk økt familiær risiko for venetrombose. Om dagens bruk innebærer ytterligere redusert risiko, kan vi bare spekulere på. Dette er ikke er en randomisert klinisk studie, og mulige skjevheter og seleksjon kan derfor ikke helt utelukkes, sier Iversen.

Anbefalte artikler