Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Fritt Ords Pris for 2010 til medisinstudent

Bushra Ishaq. Foto Henrik Kreilisheim

Bushra Ishaq (f. 1985), medisinstudent ved Universitetet i Oslo og samfunnsdebattant, er tildelt Fritt Ords Pris for 2010, heter det i en pressemelding fra Uniforum.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Styret gir følgende begrunnelse for tildelingen: «Bushra Ishaq har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn.»

Ishaq er i dag student ved Det medisinske fakultet og forskerstudent ved Avdeling for fysiologi på Universitetet i Oslo. Hun er fredsarbeider i den internasjonale organisasjonen Youth Global Harmony Association og sitter i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets kvinnepanel. Fra 2007 har hun vært dialogarbeider i kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge. Hun har tidligere vært leder av Muslimsk studentsamfunn ved Universitetet i Oslo.

Bushra Ishaq deler prisen med Abid Q. Raja. De får kr 200 000 hver. Med prisen følger også Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

Stein Kaasa klinikksjef på St. Olavs hospital

Stein Kaasa. Foto Christina Yvonne Olsen, St. Olavs hospital

Stein Kaasa (f. 1953) er fra 15. april 2010 ansatt som ny klinikksjef på Klinikk for kreft- og hudsykdommer på St. Olavs hospital.

Kaasa har vært ansatt ved universitetssykehuset i Trondheim siden 1993, og var senest avdelingsoverlege ved Seksjon for lindrende behandling ved Kreftavdelingen på St. Olavs hospital. Han er dessuten professor i palliativ medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet og har også vært ansatt i Helsedirektoratet som strategidirektør for kreft. Han vil fortsatt være tilknyttet Direktoratet, men i mindre omfang enn tidligere.

Konstituert direktør i Vestre Viken

Fungerende direktør Runar Nygård. Foto Vestre Viken

Runar Nygård, Vestre Vikens viseadministrerende direktør med ansvar for økonomi og finans, er konstituert som administrerende direktør og skal fungere i stillingen inntil videre.

Erik Omland (f. 1948) gikk i april 2010 av som administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak etter eget ønske.

«For å bidra til å gjenopprette tilliten til Vestre Viken har jeg, ut fra en totalvurdering, kommet fram til at det er nødvendig at jeg som øverste leder i helseforetaket tar ansvar og fratrer min stilling,» uttaler Omland i en pressemelding fra Vestre Viken.

Anbefalte artikler