Spennende seminar på Vega

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Himmelblålandet viste seg fra sin aller beste side da Legeforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge inviterte til fagpolitisk konferanse på Vega i mars.

Gudmund Hernes (t.v.) og Inge Lønning bidro med sin kompetanse og tørrvittighet. Foto Tove Myrbakk

I underkant av 90 leger fra Møre- og Romsdal i sør til Finnmark i nord deltok på konferansen i tillegg til Legeforeningens ledelse og inviterte innledere. Her ble dagsaktuelle fag- og helsepolitiske temaer blandet sammen med gourmetmat fra Helgeland. En meget vellykket blanding som skapte god stemning og stort engasjement.

Været viste seg fra sin beste side og stemningen var stor da hurtigbåten svingte innom Ylvingen på tur til Vega. På Folkets Hus ventet hjemmelaget fisketerte og debatt om svineinfluensapandemien.

Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund kom til Helsedirektoratet samtidig som WHO erklærte pandemien i fjor vår. Han tok med seg mange nyttige innspill fra salen til den nasjonale evalueringen som er på gang.

Samhandlingsreformen ble utsatt av regjeringen under konferansen, og var heller ikke tema. Det var derimot sykefravær, legehelse, folkehelsearbeid og New Public Management. Politiske veteraner som Inge Lønning og Gudmund Hernes bidro sterkt med både sin kompetanse og tørrvittighet. Jon Magnussen klarte også denne gangen å skape diskusjon blant både menige medlemmer og yrkesforeningsledere.

Legeforeningens ledelse med president Torunn Janbu i spissen presenterte noen av sakene det jobbes med sentralt. Tillitsvalgte og medlemmer fikk god innsikt i hvordan foreningen driftes med sine mange underforeninger gjennom henne, generalsekretær Geir Riise og lederne i yrkesforeningene.

Deler av konferansen var sykehusleger og allmennleger delt. Sykehuslegene fikk nyttig informasjon om arbeidsmiljøvernlov og arbeidsbelastning, samt innspill fra Jon Magnussen om økonomisk fordeling mellom RHF-ene. Allmennlegene og samfunnsmedisinerne lærte mer om hva som fremmer og hemmer rekruttering av leger i kommunehelsetjenesten og faktorer som bidrar til sosial ulikhet i helse.

Konferansen ble meget vellykket og nå skal lokalforeninger og regionsutvalgene i Midt-Norge og Nord-Norge diskutere om det blir en ny konferanse i 2011.

Anbefalte artikler