Obligatorisk oppslagsverk for kirurger

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Athanasiou, T

Debas, H

A, Darzi

Key topics in surgical research and methodology

1 019 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2010. Pris EUR 214

ISBN 978-3-540-71914-4

Denne boken presenterer et kjernepensum innen kirurgisk forskning og metode. Innhold og format er først og fremst tilpasset kirurgiske kandidater og stipendiater, men passer også godt til etablerte forskere og kirurger som «kun» vil drive med klinisk arbeid. Jeg kjenner bare til én eneste bok som likner (1), og denne har dog et mer rendyrket fokus på forskning.

Ved første øyekast kan man få inntrykk av at den utelukkende handler om forskning per se, men den har et videre perspektiv enn som så. Hovedinnholdet er absolutt rettet mot forskning og akademia, men i tillegg er temaer som «mentoring», «leadership» og «administration» i akademisk kirurgi tatt med. Den inneholder flere introduksjonskapitler til statistikk, studiedesign og metoder. Enkle oversikter som «How to read a paper», «How to write a paper» og «How to evaluate the quality of the published literature», er like nyttige for klinikeren som forskeren.

Boken består av 74 kapitler. De første 36 omtaler ulike aspekter ved kirurgisk forskning. Her er det en gjennomgang av historikk, etikk, studiedesign, ulike akademiske aspekter innen kirurgisk utdanning, undervisning og evaluering – inkludert måling av stress (hos kirurgen), pasientaspekter (sikkerhet, tilfredshet), helseøkonomiske og sosialmedisinske målfaktorer (tilgjengelighet, økonomi, volum og kvalitet), og aspekter ved beslutningsanalyse. Bakgrunn for ulike metodiske tilnærminger beskrives, fra bruk av Bayes teori til systematiske oversikter og metaanalyser. Kjernekunnskap for både dyreforsøk og klinisk forskning omtales. I egne kapitler beskriver forfatterne basisbruk av IT-teknologi og presentasjon av grafer og figurer. I kapitlene 36 – 61 står det om forskjellige «how to»-tilnærminger med henblikk på stipendsøknader, presentasjoner og foredrag, artikkelskriving, organisering av møter og kongresser, strukturering av en avdeling, samt et utdanningsprogram for kirurgi, og enkelte ledelsesaspekter. De fleste omtalte temaene er allmenngyldige, selv om noen (slik som prosesser ved stipendsøknad og -tildeling) blir noe særegne for Storbritannia og USA.

Flere av kapitlene er så sentrale i kirurgisk tenkning og forståelse at de bør leses av dem som ønsker å lede kirurgiske enheter, om ikke fra et forskerperspektiv, men fra et rent administrasjons- og ledelsesperspektiv.

I kapittel 62 – 72 omtales «Current trends and recent innovations» i ulike kirurgiske (gren-)spesialiteter, mens boken avsluttes med to kapitler om molekylærbiologiske aspekter. Som en liten kritikk havner disse to kapitlene litt for seg selv og kunne vært plassert på et annet sted.

Boken er rikt illustrert med fargefigurer og illustrasjoner med gjennomgående høy kvalitet og leservennlighet. Et par blundere er gjort, og de må sannsynlig tillegges trykkeriet; noen av figurene har så lav oppløsning at de fremstår som «grumsete».

Kapitlene er i gjennomsnitt relativt kortfattede, lettskrevne og tilgjengelige. Noe overlapp forekommer, men sjenerer ikke. Boken er perfekt for forskere og kirurger som vil ha et samlet oppslagsverk innen kirurgisk metode og akademia. Enkeltkapitler kan leses for seg selv, og man bør supplere med annen litteratur der man ønsker spesifikk fordypning (som statistikk, enkeltmetoder og emnefordypning). Den bør være tilgjengelig på samtlige kirurgiske avdelinger og sykehusbibliotek, og egner seg for kirurger i alle aldersgrupper.

Anbefalte artikler