Antiinflammatorisk behandling av type 2-diabetes?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Salsalat reduserer HbA1c-nivået ved type 2-diabetes. Langtidseffektene er foreløpig usikre.

Inflammatoriske faktorer spiller en rolle i patogenesen ved diabetes, og det er vist at acetylsalisylsyre og natriumsalisylat i høye doser reduserer glukosenivået hos eldre pasienter med type 2-diabetes. Bivirkninger, slik som blødningsrisiko og gastrointestinal irritasjon, gjør imidlertid slik behandling uaktuelt. Salsalat er en ikke-salisylert prodrug for salisylat med antiinflammatorisk effekt, men primært ikke via COX-1- eller COX-2-enzymene.

I en randomisert amerikansk studie ble 108 pasienter i alderen 18 – 75 år med type 2-diabetes gitt tre ulike doser salsalat eller placebo – i tillegg til annen medikasjon. Andelen pasienter med reduksjon i HbA1c-nivået på ≥ 0,5 % var høyere i de tre salsalatgruppene enn i placebogruppen (p = 0,009). Også andre markører for glukosekontroll viste bedring. Mild hypoglykemi forekom oftest blant dem som fikk salsalat. Albuminurinivået steg i alle salsalatgruppene sammenliknet med placebogruppen. Bivirkninger ellers var få.

– Salsalat er brukt i mange år mot leddgikt. Midlet er billig å produsere, påpeker avdelingsoverlege Per Medbøe Thorsby ved Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker. – Denne studien med få pasienter er interessant. Effekten av salsalat på HbA1c-nivået er beskjeden, og langtidseffektene, inkludert bivirkninger, er ikke avklart. Det er derfor for tidlig å si noe om hvorvidt salsalat vil få en plass i behandlingen av pasienter med type 2-diabetes. Denne studien må følges opp med større studier av lengre varighet, påpeker Thorsby.

Anbefalte artikler