Kolorektal kirurgi i kompakt utgave

Hartwig Kørner Om forfatteren
Artikkel

Whitlow, CB

Beck, DE

Margolin, DA

Improved outcomes in colon and rectal surgery

418 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2009. Pris GBP 200

ISBN 978-1-4200-7152-8

Forfatterne setter seg som mål å gi en oversikt over hele fagfeltet kolorektal kirurgi, og de retter seg mot både utdanningskandidater og erfarne spesialister. Til sammen 70 forfattere, blant dem mange internasjonalt kjente navn fra renommerte, amerikanske fagmiljøer, har bidratt til bokens 36 kapitler. Hvert kapittel innledes med en kasuistikk som illustrerer en typisk problemstilling, og hvordan den kan løses.

De første kapitlene fokuserer på mer generelle aspekter, som betydningen av pasientens komorbiditet, undersøkelsesteknikker som endoskopi, analfysiologi og bildediagnostikk, samt intra- og postoperative komplikasjoner med tydelig vekt på praktiske løsninger. Man finner også et kapittel om hvordan man forebygger og forholder seg til klagesaker – litt uvanlig for norske forhold.

Sykdommer som tradisjonelt har fått for lite oppmerksomhet, som anoproktologi, fekal inkontinens, sinus pilonidalis og perineal hidrosadenitt, får rikelig plass, og det omtales fyldig både tradisjonelle og nye behandlingsmetoder. Kolorektal kreft presenteres omfattende fra både kirurgisk og onkologisk ståsted, og utelater ikke moderne operasjonsmetoder som laparoskopisk teknikk og transanal endoskopisk mikrokirurgi. Med utfyllende kapitler om divertikkelsykdom, inflammatorisk tarmsykdom, stomier og traumer synes hele fagområdet godt dekket. Boken er tydelig på at pasientrapporterte resultatmål er like viktige som tradisjonelle kvalitetsmål som komplikasjoner eller overlevelse, en erkjennelse som så vidt har begynt å gli inn i kirurgisk tenkning.

Forfatterne bruker i det vesentlige en kunnskapsbasert tilnærming med tallrike litteraturhenvisninger av stort sett nyere dato. Imidlertid får man inntrykk av at dette kan kollidere med fast inngrodde kliniske rutiner som preoperativ tarmtømning. Det beskrives utførlig flere metoder for «bowel prep» med referanser fra 1960- og 70-årene. Når man så kommer til metaanalysene, som viser at tarmkirurgi med fordel kan utføres uten tømning, kan det ikke unngås at man fornemmer en viss skepsis. Medisin er tydeligvis ikke bare fag, men også kultur.

Boken er trykt på papir av høy kvalitet og bundet solid, slik at den vil tåle flittig bruk i lang tid. Den kunne inneholdt litt flere illustrasjoner, og noen ganger savner man farger på bildene.

Alt i alt er dette en omfattende oversikt over hele fagfeltet kolorektal kirurgi på en kompakt og lett tilgjengelig måte. Det tydelige fokuset på vanligvis lite prioriterte områder som anoproktologi og stomier, gjør den spesielt interessant. Terskelen for å åpne boken er mye lavere enn man ellers kan oppleve med sammenliknbare bøker. Den vil være til stor nytte både for utdanningskandidater i gastroenterologisk kirurgi, men også for spesialister som ikke driver med kolorektal kirurgi til daglig, og som ønsker å oppdatere seg. Boken kan med fordel stå på sengeposter der pasienter med kolorektale lidelser får kirurgisk behandling.

Anbefalte artikler