Tilbakemeldinger til studenter i allmennpraksis

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinstudenter får gode tilbakemeldinger fra pasientene etter bruk av spørreskjemaet StudPEP. Lærerne er gjennomgående også fornøyd, studentene er mer kritiske til sine egne prestasjoner.

  Dette er konklusjonen på en stor undersøkelse hvor 2 643 pasienter har vurdert forskjellige kvalitetsspørsmål etter endt legetime hos 173 medisinstudenter fra Universitetet i Oslo som i 2007 hadde praksisperiode hos 82 fastleger (1). Spørreskjemaet er basert på EUROPEP, et kvalitetsmålingsverktøy som er i bruk i allmennlegekorpset. Pasientene ga på 15 spørsmål gjennomsnittsskårer fra 4,3 til 4,8 på en fempunkts Likert-skala.

  Fastlegene ble bedt om å delta som observatør ved fem pasientmøter per student og gi systematisk skriftlig tilbakemelding om kvalitet og forbedringspotensial ved fire faser i konsultasjonen. I tillegg svarte de på fem spørsmål som samsvarte med pasientspørsmålene. Kombinert med tilsvarende skriftlig selvevaluering fikk dermed studentene muligheten til å sammenlikne og reflektere over strukturert tilbakemelding fra alle parter i rommet.

  380 sammenliknede tilbakemeldinger ble analysert. Lærernes gjennomsnittsskårer var 4,4 på alle fem spørsmål, mot studentenes egenevalueringer på 3,6 – 3,8. Fritekstene fra pasienter, lærere og studenter ble kvalitativt analysert og kategorisert som «spesifikke og konkrete» versus «generelle og uspesifikke», og i artikkelen er det eksempler på begge kategorier. Prosjektet genererte støttende tilbakemeldinger til studentene, men lærernes strukturerte skriftlige tilbakemeldinger var ofte lite spesifikke, spesielt når det dreide seg om studentenes forbedringspotensial i de ulike konsultasjonsfasene. Så her har de som skal gi tilbakemelding noe å forbedre!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media