UNICEFs tiltak mot barnedødelighet kan bedres

Øyunn Holen Om forfatteren
Artikkel

Barnedødeligheten i Vest-Afrika er redusert de siste årene, men reduksjonen er ikke større i UNICEFs intervensjonsområder enn i kontrollområdene.

UNICEF introduserte ACSD – Accelerated Child Survival and Development programme i 11 vestafrikanske land i perioden 2002 – 05 for å redusere dødeligheten hos barn under fem år med minst 25 % innen utgangen av 2006 (1). Man satset på tre intervensjonsområder: økt immunisering, bedret svangerskapsomsorg og bedret behandling av malaria, lungebetennelse og diaré. I bare fire land ble tiltak innenfor alle tre områdene satt i verk. I de resterende landene var man hovedsakelig opptatt av vaksinering, A-vitamintilskudd og myggnett sprayet med insektdrepende midler.

En retrospektiv evaluering i tre av de fire landene med tiltak innenfor alle tre områder viste at barnedødeligheten ble redusert i UNICEFs intervensjonsområder. Reduksjonen var 13 % i Benin (p = 0,12), 24 % i Mali (p < 0,0001) og 20 % i Ghana (p = 0,10). Men denne reduksjonen i barnedødelighet var ikke større enn reduksjonen i områder uten UNICEF-intervensjon. I kontrollområder i Benin ble barnedødeligheten redusert med 25 % (p = 0,15), i Mali 31 % (p = 0,30). Data til sammenlikning er ikke tilgjengelige for Ghana.

ACSD-programmet bedret ikke barnedødeligheten i Benin og Mali sammenliknet med kontrollområdene. Studien peker på at dette i hovedsak skyldes at diagnostikk og behandling av lungebetennelse og malaria ikke ble bedret, og at det ikke ble satt søkelys på årsaker til underernæring og neonatal dødelighet. Mangel på myggnett behandlet med myggdrepende midler flere steder gjorde også intervensjonen mindre effektiv.

Kontrollområdene kan ha dratt nytte av endringer i nasjonale retningslinjer som følge av UNICEFs intervensjon og utjevnet forskjellene mellom UNICEFs intervensjonsområder og kontrollområdene.

Anbefalte artikler