Mindre salt gir mindre hjerte- og karsykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En moderat reduksjon av saltinnholdet i befolkningens kosthold kan minske utgiftene til hjerte- og karsykdom og helseutgiftene betydelig. Det viser en ny studie.

Industribearbeidede matvarer har ofte høyt saltinnhold. Illustrasjonsfoto Colourbox

Saltinnholdet i maten anbefales å være < 5,8 g per dag, men amerikanske menn og kvinner får i seg henholdsvis 10,4 g og 7,3 g. Det høye saltinnholdet kommer særlig fra industribearbeidede matvarer. En amerikansk forskergruppe har nå estimert fordelene ved å redusere saltinnholdet i maten med 3 g/dag (1 200 mg natrium).

Resultatene viste at man ved saltreduksjon kunne redusere antall nye tilfeller med hjerte- og karsykdom med 60 000 – 120 000 årlig i USA. Tilsvarende tall for cerebrale infarkter og hjerteinfarkter var henholdsvis 32 000 – 66 000 og 54 000 – 99 000. Dødsfall av alle årsaker kunne reduseres med 44 000 – 92 000.

De økonomiske fordelene var på høyde med intervensjoner rettet mot røyking, fedme og kolesterol. De beregnede besparelsene for helsevesenet i USA ville være på 10 – 24 milliarder dollar årlig.

– Studien hviler på antakelsen om at blodtrykksreduksjon som følge av redusert saltintak vil gi mindre sykdom. Dette er ikke studert, men artikkelen viser at et intervensjonsforsøk kunne være fristende, sier Christian T. Torp-Pedersen, Kardiologisk afdeling, Gentofte Hospital (2).

Anbefalte artikler