Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Erlend Hem

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Ragnvald B. Petersen
Bente-Ingrid Bruun
Jan C. Frich
Trygve Holmøy
Hanne F. Harbo
Elisabeth Gulowsen Celius
Kjell-Morten Myhr

Kommentar

Sverre Halvorsen
Irene Kingswick

Originalartikkel

Hege Kornør
Willy Pedersen
Tilmann von Soest
Ingeborg Rossow
Jørgen G. Bramness

Oversiktsartikkel

Kerstin J. Plessen
Galina Kabicheva
Christian Rushfeldt
Kjetil Søreide

Aktuelt

Kronikk

Olaug K. Rødningen
Trine E. Prescott
Randi Hovland
Kristin Eiklid
Gunnar Houge

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Språkspalten

Anmeldelser

Hans-Hermann Gerdes
Einar Kringlen
Bjørgulf Claussen

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Lisbet T. Kongsvik
Stein Runar Østigaard

Oss imellom

Gunn Marit Seberg