Helseregistre for fremtiden

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har klare mål for behandling av pasientinformasjon og utforming av helseregistre.

Det går frem av en høringsuttalelse om nye ordninger på området. Forslag til strategiplan Gode helseregistre – bedre helse skisserer nye ordninger for helseregistre, til mange ulike formål. Folkehelseinstituttet og sentrale helsemyndigheter har utformet planen.

– Legeforeningen har to mål når det gjelder behandling av pasientinformasjon: Vi ønsker at pasienter kan oppsøke legen å gi ømtålelig og sensitiv informasjon og at legen fortsatt kan gi trygghet for at informasjonen i identifiserbar form blir hos legen. I tillegg ønsker vi at informasjon kan sammenstilles slik at vi får et godt grunnlag for kvalitetsarbeid og forskning, sier legepresident Torunn Janbu.

Legeforeningen støtter at det må vurderes ny organisering av helseregistre og understreker betydningen av å ha gode registre. Foreningens mål på området er oppsummert i tre punkter:

  1. Gode og fremtidsrettede helseregistre for forskning og kvalitetsarbeid

  2. Trygghet for pasienter med hensyn til hvordan ømtålelige og sensitive pasientopplysninger benyttes

  3. Utvikling av teknologiske ordninger som bidrar til at personentydige helseregistre kan opprettes, slik at også sensitive opplysninger kan sammenstilles. Teknologiske muligheter og struktur for dokumentasjon og utdrag av dokumentasjon bør utvikles

Legeforeningen foreslår at det nedsettes et bredt sammensatt utvalg som utreder hvordan grunnlaget for helseregistre skal være, da sentrale spørsmål er utelatt i forslag til strategiplan.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/161217.0

Anbefalte artikler