Legeforeningen i mediene

Artikkel

Vil også ha språktest av leger fra EU

Kahtan Al-Azawy synes det er pussig at det bare er leger fra land utenfor EU og EØS-området som må få testet språkkunnskapene sine. – Språktest for EU-legar er også nødvendig, sier Al-Azawy som er avdelingsdirektør på Haukeland universitetssykehus.

Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet understreker i en e-post til Bergens Tidende at det ville være i strid med EU-direktivet å stille krav om språkkunnskaper som vilkår for autorisasjon, lisens eller spesialistutdanning i Norge. Da direktivet ble innført, kom imidlertid departementet med en forskrift som tydeliggjør ansvaret arbeidsgiver og det enkelte helsepersonell har for å se til at språkkunnskapene er gode nok.

Bergens Tidende 7.4. 2010

Krever nytt lønnssystem i staten

Akademikerne vil endre lønnssystemet i staten, og åpne for mer lokal lønnsdanning. – Vi har lenge ment at det er problemer i forhandlingssystemet i staten. Det har tjueårsjubileum nå, og alle har vært enige om at det er svakheter, sier Curt A. Lier, forhandlingsleder for Akademikerne i staten.

Klassekampen 9.4. 2010

Sabler ned helseregisterplan

Norske pasienter kan komme til å unnlate å gå til legen med alvorlige sykdommer fordi de ikke stoler på behandling av sensitive helseopplysninger. Det frykter Bioteknologinemnda. Lars Ødegård i nenmda mener styringsgruppa for arbeidet med strategi for helseregistre er altfor sjefstung.

Vårt Land 8.4. 2010

Anbefalte artikler