Den nanoteknologiske revolusjonen

Hans-Hermann Gerdes Om forfatteren
Artikkel

Sire, J.

Nano

Den nanoteknologiske revolusjonen. 248 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2009. Pris NOK 318

ISBN 978-82-450-0809-8

Denne boken har potensialet til å gjøre nanoteknologien populær i Norge. Kjemiker og høyskolelærer Jan Sire viser med gode eksempler at nanoteknologien allerede er blitt en del av vårt daglige liv. Spesielt i forhold til medisin gjør han det tydelig at bruken av nanoteknologi forandrer de økonomiske og sosiale strukturene i samfunnet vårt.

Strukturen er god og det er rikelig med illustrasjoner. Forfatteren forklarer innledningsvis ordet «nano» på en overbevisende måte. Deretter blir leseren presentert for de viktigste vitenskapelige oppdagelsene som har tilrettelagt veien for nanorevolusjonen. Den underholdende og samtidig spennende formidlingen får en til å se med nye øyne på den kunnskapen i fysikk og kjemi som man har med seg fra studiedagene.

Den leseren som er mer interessert i det man har oppnådd med nanoteknologien, hopper direkte til den andre delen av boken. Her presenteres vitenskap der man allerede har tatt i bruk nanoteknologien. Temaer som drikkevann, energiproduksjon og nanomedisin dekkes. Spesielt innen det medisinske fagfeltet tydeliggjør forfatteren hvilke muligheter nanoteknologien gir, og hvilke utfordringer den fører med seg.

Til tross for at Jan Sire er positiv til den nanoteknologiske revolusjonen, hevder han med gode og overbevisende grunner at den nye teknologien også kan bli farlig.

Boken er lett å forstå og morsom å lese. Den klare og oversiktlige disposisjonen gir leseren en mulighet til å fokusere på de delene som er interessante. Den åpner øynene våre og forbereder oss på den nært forestående nanorevolusjonen.

Anbefalte artikler