Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.uio.no/tavle/store/enhet/1/640.html

Inga Leuckfeld, ph.d. Periodontitis and chronic obstructive pulmonary disease. Utgår fra Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Disputas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Rolf Aksel Walstad, St. Olavs hospital, Eija Könönen, University of Turku, Åbo, Finland og Hans Reidar Haanæs, Universitetet i Oslo.

Andreas Wensaas Hvammen, ph.d. Nutrient regulation of energy metabolism in relation to obesity and type 2 diabetes. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Disputas 10.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Cédrik Moro, INSERM, Institut de Médicine Moléculaire, Toulouse, Frankrike, Harald Osmundsen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo og Tore Jahnsen, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Christian A. Drevon.

Ida Rudberg, dr.philos. Impact of CYP2C19 genetics on pharmacokinetic variability of escitalopram and sertraline – a study based on therapeutic drug monitoring data. Utgår fra Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Disputas 12.3. 2010.

Veiledere: Espen Molden, Monica Hermann, Helge Refsum og Hege Christensen.

Arne Westgaard, ph.d.Standardised histopathologic evaluation after pancreatoduodenectomy for adenocarcinoma – Resection margins, tumour origin, and survival. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshopitalet. Disputas 19.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Caroline S. Verbeke, Department of Histopathology, St. James’s University Hospital, England, Jon Arne Søreide, Kirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus og Øyvind Bruland, Avdeling for onkologi, Klinikk for kreft og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ivar P. Gladhaug og Ole Petter F. Clausen.

Øyvind Andresen Bjertnæs, ph.d. General practitioners’ assessment of community mental health centres: measurement and application. Utgår fra Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Disputas 22.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland, Aalborg og Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Elin O. Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Olaf G. Aasland, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Andrew Garratt.

Kjersti Bruheim, ph.d. Late side effects and quality of life after radiotherapy for rectal cancer. Utgår fra Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 23.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Cornelia Adriana Maria Marijnen, Department of Radiation Oncology, Leiden University Medical Center, Leiden, Nederland, Øivind Irtun, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø og Claes G. Tropé, Avdeling for gynekologisk kreft, Kvinne- og barnklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Marianne Grønlie Guren, Kjell Magne Tveit og Erik Carlsen.

Safora Johansen, ph.d. Late side effects and modern radiotherapy techniques in the treatment of breast cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Rikshopitalet. Disputas 23.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jomar Frengen, St. Olavs hospital, Trondheim, Solveig Hofvind, Kreftregisteret, Oslo og Anne Hansen Ree, Avdeling for klinisk medisin, Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Dag Rune Olsen og Turi Danielsen.

Cathrine Smestad, ph.d. Multiple sclerosis. Prevalence, outcome and clinical correlations to HLA-genes. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 24.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Oluf Andersen, Nevrologisk avdeling, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Sverige, Ole-Bjørn Tysnes, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Emilia Kerty, Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Elisabeth Gulowsen Celius.

Kirsten Hald, ph.d. Uterine sparing treatment of leiomyomas by central or peripheral occlusion of the arterial supply. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Disputas 26.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Lars Lönn, Faculty of Health Sciences, University Hospital of Copenhagen, Danmark, Jean Bernard Dubuisson, Gynecology and Obstetric Department, Geneva University Hospital, Sveits og Ragnhild Emblem, Avdeling for lever-, gastro- og barnekirurgi, Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Olav Istre.

Inga-Britt Kjellevold Haugen, dr.philos. Current concepts of oculomotor control. Utgår fra Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo. Disputas 26.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jonathan Erichsen, Cardiff School of Optometry and Visual Science, Cardiff University, Wales, Jan Bergmanson, Texas Eye Research and Technology Centre, University of Houston, Texas, USA og Per Brodal, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jan Richard Bruenech.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Thomas Buabeng, ph.d. Implementation of public policy at the local level in Ghana: The Experience of Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS). Utgår fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Disputas 5.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Merilee S. Grindle, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, England, Steve Tonah, Department of Sociology, University of Ghana, Legon-Accra, Ghana og Steinar Askvik, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Ellen Merete Hagen, ph.d. Traumatic spinal cord injuries. A clinical and epidemiological study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Disputas 17.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Jean-Jacques Wyndaele, University of Antwerp, Nederland, Nils Hjeltnes, Sunnaas sykehus, Nesoddtangen og Tone Bjørge, Universitetet i Bergen.

Ng’weina Francis Magitta, ph.d. Molekylærgenetiske og immunologiske aspekter av autoimmun Addisons sykdom og autoimmunt polyendokrint syndrom type I. Utgår fra Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Endokrinologisk seksjon, Institutt for indremedisin og Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Disputas 19.3. 2010.

Jone Furlund Owe, ph.d. Cancer and cardiac function in myasthenia gravis. A registry-based and clinical study of cancer risk and heart function. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Disputas 25.3. 2010.

Veileder: Nils Erik Gilhus og Geir Olve Skeie.

Warner Enrique Alpízar Alpízar, ph.d. Gastric adenocarcinoma: Aspects of development and progression in high- and low-risk countries. Utgår fra Gades Institutt og Avdeling for patologi, Haukeland universitetsykehus. Disputas 25.3. 2010.

Veileder: Ole Didrik Lærum.

NTNU

www.ntnu.no/doktorgrader

Line Rørstad Jensen, ph.d. Evaluation of treatment effects in cancer by MR imaging and spectroscopy. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 12.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Hadassa Degani, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel, David J. Manton, Hull Royal Infirmary, Hull, England og Asta K. Håberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ingrid S. Gribbestad.

Astrid Woodhouse, ph.d. Motor control in whiplash and chronic non-traumatic neck pain. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 12.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Mats Erik Djupsjöbacka, Högskolan i Gävle, Sverige, Nina Køpke Vøllestad, Universitetet i Oslo og Niels Bentzen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Ottar Vasseljen.

Trine Tegdan Moholdt, ph.d. Aerobic exercise in coronary heart disease. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 17.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Eva Prescott, Bispebjerg Hospital, København, Danmark, Hans Halvor Bjørnstad, Haukeland universitetssykehus og Sigurd Steinshamn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Stig A. Slørdahl.

Øystein Olsen, ph.d. Analysis of manganese enhanced MRI of the normal and injured rat central nervous system. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 19.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Freddy Ståhlberg, Lunds universitet, Sverige, Annemie van der Linden, University of Antwerp, Belgia og Asbjørn Støylen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Olav Haraldseth.

Bjørn H. Grønberg, ph.d. Pemetrexed in the treatment of advanced lung cancer. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 26.3. 2010.

Bedømmelseskomité: James F. Cleary, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, Wisconsin, USA, Åslaug Helland, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og Svanhild Schønberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Stein Sundstrøm, Stein Kaasa og Roy Bremnes.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Jan Elvenes, ph.d. Biology of chondrocytes and chondroprogenitor cells during ex-vivo culture: Implications for tissue engineering and biological repair of cartilage defects. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 19.3. 2010.

Bedømmelseskomité: Lars Peterson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, Sverige, Dag Sørlie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og Ellen Aasum, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler