Upresist om transplantasjonskirurgi

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 5/2010 er forfatter og skribent Niels Chr. Geelmuyden gjestskribent (1). Han omtaler sin nefrologiske sykehistorie: medfødte cystenyrer og etter hvert utvikling av terminal nyresykdom og behov for dialyse. Hans kone er blitt utredet og akseptert som ledende giver av nyre til sin mann. Det er avtalt dato for innleggelse og for donoroperasjon og simultan nyretransplantasjon.

  På grunn av uventet stor pågang av organer fra nylig avdøde med det resultat at både operasjonsavdelingen og sykeposten blir tungt belastet, blir avdelingen nødt til å utsette planlagte operasjoner, inkludert nyretransplantasjoner med donor fra levende givere.

  Geelmuyden reagerer fordi hans kone som donor er blitt utsatt for store prøvelser i forbindelse med denne utsettelsen. Han beskriver at hun som donor ved denne utsettelsen av operasjonen «føler seg ved hjemsendelsen rubrisert som en rettighetsløs ansamling av blod og vev».

  Jeg ønsker Geelmuyden alt det beste med nyretransplantasjonen og et ukomplisert forløp etter donoroperasjonen hos hans kone. Som tidligere transplantasjonskirurg og som en av dem som i lang tid hadde ansvar for donoroperasjonene i forbindelse med nyretransplantasjonene finner jeg imidlertid grunn til å reagere. Innen faget kirurgi må såkalte elektive operasjoner, altså planlagte operasjoner, alltid måtte finne seg i å vike for øyeblikkelig hjelp-operasjoner. Innen transplantasjonskirurgi er det nå engang slik at organer som er tatt ut fra nylig avdøde bør kobles til mottakerens blodførende organer innen 10 – 15 timer slik at nyrefunksjonen i det transplanterte organet ikke forringes. Et organ fra en nylig avdød person blir ikke funksjonelt bedre av å ligge flere timer ekstra i kjøleskapet.

  Geelmuyden gjør et poeng av at avdelingen sies å ha utført en rekke transplantasjoner en helg like forrut «uten å forskyve noen av de planlagte operasjonene». Det er uvanlig å planlegge operasjoner i helgen. Et slikt utsagn vil bare forsterke inntrykket av at Geelmuyden ikke forstår driftslogistikken i en avdeling som både driver akutt øyeblikkelig hjelp og planlagt elektiv virksomhet. Han er kjent som en skribent som retter søkelyset og pennen mot urimeligheter i samfunnet. Han setter ofte ting på spissen. Etter min erfaring står ting som er satt på spissen, ofte ustøtt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media