Ustekinumab effektivt ved psoriasis

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I behandlingen av psoriasis er ustekinumab mer effektivt enn etanercept over en 12-ukersperiode.

Psoriasis. Illustrasjonsfoto © ISM/PhotoTake/GV-Press/NordicPhotos

I en studie sammenliknet man de immunsupprimerende midlene ustekinumab (blokkerer interleukin-12 og interleukin-23) og etanercept (tumornekrosefaktor-α-hemmer) (1). 903 pasienter med moderat til alvorlig psoriasis ble randomisert til subkutane injeksjoner av enten 45 mg eller 90 mg ustekinumab (ved uke 0 og uke 4) eller høydose etanercept (50 mg to ganger i uken i 12 uker). Effekten ble vurdert ved å se på andelen av pasienter som etter 12 uker hadde minst 75 % forbedring på en psoriasisindeks.

Målet ble oppnådd hos 68 % av dem som fikk 45 mg ustekinumab, hos 74 % som fikk 90 mg ustekinumab og 57 % hos dem som fikk etanercept. Effekten ble også vurdert ut fra legens blindede kliniske vurdering. Legen rapporterte om ingen eller minimal sykdom hos henholdsvis 65 %, 71 % og 49 %. En eller flere bivirkninger oppsto hos henholdsvis 66 %, 69 % og 70 %. Den vanligste bivirkningen var reaksjon ved injeksjonsstedet. Alvorlige bivirkninger ble rapportert hos henholdsvis 1,9 %, 1,2 % og 1,2 %. Ved ustekinumab fikk 0,3 – 1,7 % malign sykdom, hyppigst ikke-melanom hudkreft.

– Undersøkelsen bekrefter at ustekinumab er et lovende og potent behandlingsmiddel ved psoriasis. Studiens begrensning, særlig med henblikk på bivirkninger, er den relativt korte observasjonsperioden, sier Tove Agner ved Dermato-venereologisk avdeling, Bispebjerg hospital (2).

Anbefalte artikler