Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftets beste oversiktsartikkel 2009

Sigrun Halvorsen. Foto Oslo universitetssykehus

Cecilie Risøe. Foto Marc Cabot

Sigrun Halvorsen (f. 1958) og Cecilie Risøe (f. 1952) skrev den beste oversiktsartikkelen i Tidsskriftet i 2009. Artikkelen handler om symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner, og forfatterne er anerkjente eksperter innen feltet.

Halvorsen og Risøe, som jobber ved Oslo universitetssykehus, henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet, mottok prisen for beste oversiktsartikkel under et møte for Tidsskriftets faglige medarbeidere 18. mars. Ifølge juryen er artikkelen Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner lettlest, detaljert og faktaorientert. Den inneholder en algoritme for utredning av kvinner med symptomer som gir mistanke om koronarsykdom, som er meget nyttig i den kliniske hverdagen for mange av Tidsskriftets lesere.

Andreprisen gikk til Tor-Arne Hagve (f. 1953), Arne Åsberg (f. 1951), Rune Ulvik (f. 1947), Berit Borch-Iohnsen (f. 1932) og Ketil Thorstensen (f. 1957) for artikkelen Hemokromatose – fra underdiagnostisert kuriositet til folkesykdom. Juryen mener artikkelen er et meget vellykket samarbeidsprosjekt av forskere fra flere institusjoner med forskjellig bakgrunn og kunnskap om tilstanden. I artikkelen beskrives patobiokjemi, diagnostikk og behandling av en vanlig forekommende sykdom i Norge. Fokuset på praktiske råd om diagnostikk og behandling kombinert med bakgrunnsinformasjon om historikk og patogenese av sykdommen gjør at artikkelen fremstår som en flott oversikt for alle leger som ønsker en oppdatering på dette feltet.

Andreas Austgulen Westin (f. 1977) og Lars Slørdal (f. 1955) ved St. Olavs hospital har skrevet artikkelen som fikk tredjeprisen, Passiv røyking av cannabis – hva skal vi tro? Den er delvis motivert av aktuelle hendelser og stor interesse fra offentligheten om spørsmålet om røyking av cannabis og utslag på rusmiddeltester i urin. Artikkelen er basert på et solid kunnskapsgrunnlag, samlet inn ved et velgjennomført søk i medisinske databaser kombinert med forfatternes store erfaring og kunnskap innen klinisk farmakologi, mener juryen. Det gis klare konklusjoner, basert på velfunderte resonnementer som er lett forståelige for leserne.

Førsteprisen er på 30 000 kroner, mens andre- og tredjeprisen er på 10 000 kroner.

Kongens fortjenstmedalje til Anders Chr. Gogstad

Anders Chr. Gogstad (t.v) fikk overrakt Kongens fortjenstmedalje av ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland. Foto Per Eckholdt, Kragerø Blad Vestmar

Anders Christian Gogstad (f. 1923) er dr.med. og var professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen frem til juni 1991. Han er godkjent spesialist i nevrologi, klinisk sosialmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering og tok medisinsk doktorgrad i Stockholm i 1968.

Gogstad har lang erfaring fra helsetjenesten og fra forskning og undervisning i praktisk og teoretisk samfunnsorientert medisin og har hatt flere internasjonale oppdrag. Han har skrevet en rekke artikler og bøker og er en ivrig deltaker i norsk samfunnsdebatt.

Åge Danielsen ny styreleder på Frambu

Åge Danielsen. Foto Rikshospitalet

Åge Danielsen (f. 1942) er valgt til styreleder for Stiftelsen Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger.

Danielsen har opparbeidet seg lang erfaring fra helsevesenet og offentlige styrende systemer. Han er kanskje best kjent som mangeårig direktør ved Rikshospitalet, men har tidligere ledet Statskonsult og vært departementsråd i Forsvarsdepartementet, i tillegg til fylkesrådmann i Nordland og direktør for Nordland distriktshøgskole.

På Frambus nettside, www.frambu.no, sier Danielsen at han ser frem til å bli kjent med senteret og virksomheten og at han oppfatter Frambu som et spennende sted, med en interessant historie og engasjerte medarbeidere. Han ønsker å gjøre en jobb for mennesker som er berørt av sjeldne tilstander.

Anbefalte artikler