God helse gir aktivt seksualliv hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Menn har lengre forventet seksualliv enn kvinner, men mister flere år pga. dårlig helse enn det kvinner gjør.

  Seksualitet har betydning for helse og livskvalitet gjennom hele livsløpet, og mange eldre er seksuelt aktive. Nå har amerikanske forskere undersøkt sammenhengen mellom helse og seksualitet blant 6 000 middelaldrende og eldre (1).

  Undersøkelsen viste at menn i større grad enn kvinner var seksuelt aktive, oppga at de hadde et godt seksualliv og var interessert i sex. Forskjellene økte med alder og var størst i gruppen 75 – 85 år, da 38,9 % av mennene og 16,8 % av kvinnene var seksuelt aktive. Sannsynligheten for å være seksuelt aktiv var størst når personene hadde veldig god helse. Ved 55 års alder var forventet seksualliv 15 år for menn og 10,6 år for kvinner.

  – Undersøkelsen tar utgangspunkt i to tverrsnittsstudier, sier professor Bente Træen ved Universitetet i Tromsø. Derfor må kausaliteten i sammenhengen mellom seksuell aktivitet og helse behandles med varsomhet.

  – Studien viser at en fast partner er særdeles viktig for den seksuelle aktiviteten, og at kvinner er mindre aktive enn menn. Kvinner inngår oftest i samboerskap med eldre partner, men har også ofte en partner med større sannsynlighet for svekket helse og seksualfunksjon. Det kan få konsekvens for hennes opplevelse av sex. Seksuell dysfunksjon rammer om lag en av tre menn i alderen 60 – 67 år, og tallet stiger med alderen. Kvinner rammes av seksuelle funksjonsproblemer av en annen art enn menn, ofte med svært sammensatte årsaker. Studien viser at vi vet for lite om kvaliteten på eldre kvinners sexliv. Fremtidens kvinner vil kreve restaurering av tapt seksualfunksjon, sier Træen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media