Les mer om ...

Artikkel

Angstdempende medisiner og cannabis

Benzodiazepiner brukes mot angst, og angst forekommer oftere hos cannabisbrukere enn hos andre. Slike midler misbrukes også for å oppnå rus. Benzodiazepiner forskrives sjelden til unge voksne i Norge, men de som bruker cannabis, får forskrevet slike legemidler oftere enn andre. Det er usikkert om dette skyldes et behov for symptomlindring eller et ønske om rus.

Bruk av benzodiazepiner og cannabis blant unge voksne

Hjernen er sete for følelsene

Det biologiske grunnlaget for utviklingen av emosjoner er knyttet til flere prosesser i hjernen: utviklingen av hvit substans, vekst og eliminasjon av grå substans og modning av cerebrale nettverk. Utviklingen skjer ikke kontinuerlig. Modningsgrad i ulike deler av hjernen kan delvis forklare typiske atferdstrekk i ulike aldersperioder.

Hjernen og følelser – fra barn til voksen

Kirurgi ved pilonidal sykdom

Abscesser eller kronisk sekresjon i glutealkløften, pilonidal sykdom, er relativt vanlig, særlig hos unge menn. Det foreligger mange kirurgiske metoder for behandling, men residiv forekommer ofte. Bør man operere, og hvilken metode bør man i så fall bruke?

Pilonidal sykdom – en underprioritert lidelse

Kirurgisk behandling av pilonidal sykdom

Er sykehusfusjoner lønnsomt?

Sammenslåing av sykehus kan gi kostnadsreduksjoner. Forutsetningen er at man oppnår en felles organisasjonskultur og bedre dimensjonering av tjenestetilbudet. Et godt samarbeid mellom toppledelsen og leger i lederstillinger er svært viktig. Riskoen for uforutsette problemer og for en forbigående kvalitetsreduksjon av tjenestene er imidlertid høy. Dette viser en gjennomgang av sju studier av til sammen 476 sykehussammenslåinger.

Helseøkonomiske effekter av sykehussammenslåinger

Kromosomfeil kan påvises med DNA-matriser

Medfødte utviklingsavvik skyldes ofte for lite eller for mye kromosommateriale. Ved bruk av metoder basert på DNA-matriser kan kromosomavvik påvises ned til enkeltgennivå. Slike metoder brukes nå i klinisk diagnostikk i tillegg til konvensjonell lysmikroskopi.

Påvisning av kromosomavvik ved hjelp av DNA-matriser

Anbefalte artikler