EKG av friske idrettsutøvere?

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

EKG-screening av friske idrettsutøvere avslører flere hjertesyke, men øker også antall personer som feilaktig identifiseres som mulig hjertesyke.

Akutt hjertestans blant unge idrettsutøvere forekommer sjelden. Beregninger tyder på at om lag 1 av 220 000 unge idrettsutøvere dør av akutt hjertestans årlig. Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefaler at alle idrettsutøvere blir undersøkt med EKG ved klinisk screening, men dette er gjennomført i bare begrenset grad.

I en studie ved Harvard University gjennomgikk 510 idrettsaktive studenter (311 menn) en klinisk legeundersøkelse og fikk utført EKG og ekkokardiografi (1). 11 personer fikk påvist hjertesykdom ved ekkokardiografi. Av disse var fem personer identifisert som mulig hjertesyke uten EKG (45 % sensitivitet) og ti med EKG (91 % sensitivitet). Når EKG ble inkludert, steg også andelen falskt positive resultater fra 5,5 % til 16,9 %.

– Denne studien, og særlig en ledsagende lederartikkel, viser uenigheten mellom amerikanske eksperter, som er negative til bruk av EKG i screening, og europeiske eksperter, som er positive til bruk av EKG , sier overlege Erik Ekker Solberg ved Diakonhjemmet Sykehus. I noen land screenes kun toppidrettsutøvere. I Italia har utøvere av konkurranseidrett blitt EKG-screenet i mange år. Nye retningslinjer for fortolkning av idretts-EKG er nylig publisert. Disse vil antakelig redusere antall falskt positive funn, forteller han.

– Studien kan ikke si noe om hvorvidt EKG-screening vil redusere forekomsten av plutselig hjertedød under idrettsutøvelse. Innføring av EKG-screening av norske idrettsutøvere vil kreve store ressurser, og det er usikkert hvor mange dødsfall en slik ordning vil forebygge, sier Solberg.

Anbefalte artikler