Enighet i innledende sentrale forhandlinger

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Akademikerne Helse og Arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet da forhandlingene i årets hovedoppgjør startet 15. april.

Legeforeningen er en del av Akademikerne Helse i de innledende sentrale forhandlingene.

– Forhandlingene ble ført i et godt klima med god progresjon og god dialog. Det gir et godt utgangspunkt for de videre forhandlinger om sosiale bestemmelser, den nasjonale legeavtalen og virksomhetene lokalt, sier forhandlingsdirektør i Legeforeningen Anne Kjersti Befring.

Likestilling er tema i alle sentrale forhandlinger. Legeforeningen/Akademikerne og Spekter er opptatt av å kartlegge hvordan situasjonen er i sykehus. Legeforeningen fikk medhold i at det også skal ses på situasjonen om bruken av midlertidige stillinger. Dette ble tatt inn i A-protokollen. Bruk av individuelle lønnssamtaler ble drøftet under de innledende forhandlingene. Partene er enige om nytteverdien av slike samtaler.

Partene ble enige om at det forhandles samtidig for helseforetakene og for Lovisenberg Diakonale Sykehus. Samtidig ble man enige om en fremdriftsplan som innebærer avslutning før sommeravvikling dersom den videre forhandlingsprosess går etter intensjonene.

Anbefalte artikler