Interview for at finde den bedste

Niels Bentzen Om forfatteren
Artikkel

Smith, C

Meeking, D.

How to succeed at the medical interview

129 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2008. Pris GBP 18

ISBN 978-1-4051-6729-1

Bogen henvender sig til læger der er ansøgere til stillinger i det britiske helsevæsen, hvor man kan blive indkaldt til interview som supplement til en skriftlig ansøgning. Formålet er at give læseren redskaber til at klare et personligt interview godt og forøge mulighederne for at få en ansøgt stilling. I det britiske helsevæsen har man tradition for at bruge interview til at udvælge ansøgere til studiepladser, uddannelsesstillinger og lægelige slutstillinger. Interview som udvælgelsesmetode for at finde de mest velegnede til medicinske studiepladser har aldrig fået fodfæste i Norden, bortset fra i Odense. Interview bruges i Norden tilfældigt, sporadisk og ofte uprofessionelt ved selektion af ansøgere til uddannelsesstillinger og ledende stillinger på universiteter og sygehuse.

Forfatterne gennemgår interviewet, hvordan man forbereder sig og gennemfører det. Derefter gennemgåes almindelige interview spørgsmål, hvordan man tester viden og «generic skills». Med «generic skills» menes færdigheder, der er vigtige at mestre uanset hvilken lægelig stilling man søger. Det drejer sig om kommunikation, teamarbejde, organisation og ledelse. Til slut gennemgåes en række andre metoder for selektion, som man bruger, når man skal udvælge personer til bestemte uddannelser eller stillinger.

Bogen er letlæst, den er kortfattet, overskuelig, og giver en god indføring i hvordan et interview er opbygget. Den giver konkrete anvisninger på hvad man hensigtsmæssigt kan gøre, så den får karakter af en instruktionsbog. Svagheden er, at den omhandler udvælgelse af ansøgere i det britiske helsevæsen, som i holdning, organisation og tradition ligger milevidt fra Scandinavien. Som eksempel anfører forfatterne: «Generally, the wearing of old school ties is not recommended»! En lang række kommentarer er på dette plan – meget engelsk. Kapitlerne som beskæftiger sig med den viden, man skal have, for at klare sig godt i et interview, giver sparsom generel information, men megen speciel information om forhold i det britiske helsevæsen. Bogen giver for lidt generel information til, at den kan anbefales som håndbog i Scandinavien. Der bør skrives en nordisk bog, dels for at professionalisere det medicinske ansættelsesinterview til gavn for så vel interviewere og interviewede, og dels for at kunne bruge interviewet professionelt, der hvor det er velegnet! En sådan bog vil kunne belyse interviewets fordele og begrænsninger, og afmystificere brugen af det. Interview bør også i Norden være et professionelt hjælperedskab i udvælgelse af studerende til medicinstudiet, af yngre læger til uddannelsesstillinger og læger der søger slutstillinger i almen praksis, på sygehuse og universiteter.

Anbefalte artikler