Økt hudkreftrisiko ved Parkinsons sykdom

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Prevalensen av malignt melanom er høyere blant pasienter med Parkinsons sykdom enn i normalpopulasjonen, viser en amerikansk multisenterstudie.

Melanom. Illustrasjonsfoto © PhotoTake/GV-Press/NordicPhotos

Totalt 2 106 pasienter med Parkinsons sykdom fullførte studien (1). Pasientene hadde hatt Parkinsons sykdom i gjennomsnitt 7,1 år, og gjennomsnittsalderen var 68,6 år. Alle pasientene ble undersøkt av hudlege, og det ble tatt biopsier av melanomsuspekte hudlesjoner.

Forskerne fant 20 in situ-melanomer og fire invasive melanomer. I tillegg var det 68 tidligere melanomtilfeller blant pasientene. Prevalensen av melanomer ble sammenliknet med data fra ulike amerikanske kreftdatabaser. Den ble beregnet til å være 2,24 ganger høyere enn forventet sammenliknet med en alders- og kjønnsjustert normalpopulasjon. I tråd med tidligere studier ga heller ikke denne studien indikasjoner på en sammenheng mellom den økte melanomrisikoen og bruk av spesifikke medikamenter mot Parkinsons sykdom.

– Dette er en viktig undersøkelse som styrker funnene fra tidligere studier, sier Jan Petter Larsen, forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser og professor ved Universitetet i Bergen.

– Det ser ut til at det er Parkinsons sykdom selv, og ikke medikamentene, som er den avgjørende risikofaktoren. Helsepersonell i Norge som behandler pasientene må derfor ha denne kunnskapen. Resultatene fra studien svekkes imidlertid av at det bare brukes indirekte kontrollmaterialer, sier Larsen.

Anbefalte artikler