Diabetes tema for Nyredagen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– En av tre med diabetes får tegn til nyreskade i løpet av livet, sa nyrespesialist og leder av Norsk nyremedisinsk forening Cecilia M. Øien da den internasjonale nyredagen ble markert.

Cecilia M. Øien. Foto privat

Nyredagen ble 11. mars markert for femte året på rad, og temaet i år var diabetes og nyreskader.

Et folkehelseproblem

Diabetes er en av de hyppigste årsakene til kronisk nyresykdom som i mange land er hovedårsaken til total nyresvikt som fører til livslang dialysebehandling eller nyretransplantasjon. Å ha en god kontroll på sykdommen og oppfølging hos lege, forebygger utviklingen.

– Det er derfor viktig at personer med diabetes vet om sammenhengen mellom diabetes og nyresykdom og forsikrer seg om at fastlegen undersøker urinen og nyrefunksjonen. God blodtrykksbehandling og å senke kolestrolverdiene er også av betydning for å redusere faren for hjertesykdom hos diabetikere, sier Øien.

De som har diabetes i slekten, er overvektige eller får behandling for høyt blodtrykk, har en økt risiko for å få diabetes og  bør derfor sjekke blodsukkeret sitt. Samtidig vil en blodprøve og en urinprøve kunne fortelle om det er tegn til nyreskade.

– Dette er viktig da mye tyder på at det å ha bra blodsukkerkontroll i en tidlig fase av sykdommen er av betydning for å forebygge en senere nyreskade, sier Øien.

Norsk nyremedisinsk forening, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og Diabetesforbundet stod sammen om å minne om dette på den internasjonale nyredagen.

– Tegn til kronisk nyresykdom kan påvises hos 8 – 10 % av den voksne befolkningen i Norge. Dette er nå anerkjent som et folkehelseproblem, og det satses nå langt sterkere på at sykdommen skal oppdages tidligere, sier lederne i de tre foreningene.

Nasjonal handlingsplan

Antallet nyretransplantasjoner i Norge i 2009 satte ny rekord, og antall dialysepasienter øker. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en nasjonal handlingsplan for kronisk nyresykdom. Planen vil bli sendt ut på høring sommeren 2010.

– Det er svært positivt at det er stor politisk vilje til å fortsette den gode utviklingen med å bedre organtransplantasjonstilbudet og med satsningen på en nasjonal handlingsplan mot kronisk nyresykdom. På denne måten vil mange liv bli spart, sier Øien.

Anbefalte artikler