Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Hilde Gjermundrød
Merete Telstø
Ruben Solvang
Erik Fink Eriksen
Johan Halse
Younes Bakali
Marte Roa Syvertsen
Karl Otto Nakken
Karianne Hammerstrøm
Gunn E. Vist
Liv Merete Reinar
Tomm Brostrup Müller
Dag Bratlid

Rettelse

Kommentarartikkel

Arne Reimers
Karl Otto Nakken
Rasmus Lossius
Eylert Brodtkorb
Eystein Sverre Husebye
Martina Moter Erichsen
Anne-Grethe Myhre
Heiko Bratke
Anders Palmstrøm Jørgensen
Per Dahlqvist
Kristian Løvås

Nyheter

Haakon B. Benestad

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Originalartikkel

Ellen Ruud
Adriani Kanellopoulos
Bernward Zeller
Eva Widing
Geir Erland Tjønnfjord
Sophie Dorothea Fosså
Geir E. Tjønnfjord
Bernt E. Ly
Tom Børge Johannesen
Anne Tierens
Klaus Beiske
Sverre Heim
Viggo Jønsson
Geir E. Tjønnfjord
Viggo Jønsson
Bernt E. Ly
Tom Børge Johannesen

Oversiktsartikkel

Petter Gjersvik
Per Helsing
Hallvard Holdaas
Stein Bergan

Medisinen i bilder

Vidar Rao
Tomm Brostrup Müller
Erik Magnus Berntsen

Noe å lære av

Øivind Irtun
Imer Önder Slettedal
Hilde Margrete Dahl
Inger Sandvig
Josep Dalmau
Petter Strømme

Helse og jus

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Unni Gopinathan
Aasmund Berner
Johanne Helene Iversen
Anna Luise Kirkengen
Olav Magnus S. Fredheim

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen

Intervju

Marit Tveito

Kuriosa

Oss imellom

Gunn Marit Seberg