Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Randi Øhren Finstad Andersen 18.10. 1944 – 14.5. 2012

Bernt-Svein Barmen 5.11. 1933 – 15.4. 2012

Bjørn Berger 6.4. 1932 – 11.3. 2012

Per Egil Engen 29.11. 1933 – 14.4. 2012

Roar Grahl-Madsen 20.6. 1924 – 17.10. 2010

Tor Geir Joa 25.3. 1939 – 2.5. 2012

Gunnar Kvale 3.3. 1923 – 15.4. 2012

Steffen Ole Larsen 18.4. 1937 – 11.3. 2012

Erik Kristian Lein 25.4. 1968 – 7.5. 2012

Einar Waale Løyning 23.8. 1932 – 11.5. 2012

Karin Sofie Sjølie Miller 30.11. 1923 – 19.4. 2012

Sverre Paulsen 18.2. 1914 – 31.3. 2012

Jan Presthus 9.2. 1918 – 15.4. 2012

Per Olav S. Tøssebro 21.5. 1951 – 17.4. 2012

Anbefalte artikler