Mer enn molekyler

Ruben Solvang Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 14/2012 belyses avhengighetsfaren ved kvetiapin (1). Det er bra at potensialet for misbruk av antidepressiver blir kartlagt og tatt på alvor. Samtidig er det overraskende at en artikkel som omtaler avhengighet ikke nevner de psykologiske faktorene som spiller inn. Avhengighet av medisiner som bedøver og demper angst er en ekstern og midlertidig løsning på et internt problem. Så lenge det ikke blir tatt tak i årsaken til problemet, vil avhengighet bli en logisk konsekvens (2).

Anbefalte artikler