Nye spesialister

Artikkel

Vedtak mottatt fra Helsedirektoratet i perioden 1.6. – 30.6. 2012 Overføring av spesialistgodkjenning fra et annet land er angitt med navn på land.

Allmennmedisin

Aarflot, Kjell Øyvin

Aksdal, Hilde Elisabeth

Bredesen, Rolv-Jørgen

Gaarder, Kristine

Holmen, Bjørg Kanestrøm

Hovig, Camilla

Linnestad, Lina

Løken, Bente Fredriksen

Løkkegaard, Kristian Gamrath

Magelssen, Dag Sigvard

Milanovic, Marko Radosav

Murvoll, Ingjerd

Runde, Martin Andreas

Skaalerud, Hanne Mette

Stave, Karianne

Storeheier, Espen

Strandberg, Guro Åshild Grimstad

Sund, Hilde Marie

Tilrem, Pontus Jobst Peter

Trankjær, Allan Metin – Danmark

Wendel, Carl Fredrik Bjørn

Allmennmedisin – fornyelse

Aagedal, Anne Berit

Amiri, Narges

Andersen, Eivind

Aspevik, Ketil Rune

Broch-Due, Kristin

Engan, Gunnar

Fosheim, Siw Odden

Franing, Marianne

Følsche, Thomas

Gilje, Geir Pasi

Gillow, Barbara Merethe

Hagerup, Kjetil

Halvorsen, Jørgen

Harbo, Bjarte

Helseth, Sissel Gro

Kumar, Krishan

Lando, Roger

Langva, Bergliot Riste

Larsen, Oddvar Rune

Lie, Maria Anna-Lena

Lothe, Arild

Løland, Liv

Pihlstrøm, Øystein

Rogstad, Truls

Steinholt, Arne Markus

Stenersen, Harald

Sundvor, Fuk-Tai Poon

Svendsen, Kjell-Olav Boren

Sæther, Jan Bernt Lyche

Torvik, Hans Petter

Trefall, Eli

Winter-Hjelm, Otto

Zhang, Benli

Anestesiologi

Burchert, Petra – Sverige

Ekeland, Marit Seim

Sjöberg, Per Magnus – Sverige

Arbeidsmedisin

Tjalvin, Gro

Barne- og ungdomspsykiatri

Achkhan, Hilda

Bergman, David Kristofer – Sverige

Simhan, Indra Laetitia

Westgaard, Jannicke Eirin

Barnekirurgi

Stensrud, Kjetil Juul

Barnesykdommer

Giehler, Jørn Olaf – Tyskland

Blodsykdommer

Ghita, Eugenia Gabriela – Spania

Fordøyelsessykdommer

Beitohaugen, Einar

Malcher, Ronald – Sverige

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Moksnes, Håkon Øgreid

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Harsanyi, Gabor – Ungarn

Nyfløt, Lill Trine

Ouahrani, Naima – Sverige

Generell kirurgi

Kurlberg, Göran Karl – Sverige

Indremedisin

Malcher, Ronald – Sverige

Sæverud, Håvard Andreassen

Tuv, Carl-Erik Spjeldnes

Klinisk nevrofysiologi

Le, Kim-Mai

Medisinsk genetikk

Vamre, Tone Bøe Aaman

Nevrokirurgi

Sandell, Tiril

Nevrologi

Fromm, Annette

Lunde, Hanne Marie Bøe

Nyresykdommer

Tuv, Carl-Erik Spjeldnes

Onkologi

Magelssen, Henriette

Ortopedisk kirurgi

Danersund, Emil Niklas – Sverige

Kibsgård, Thomas Johan

Osnes-Ringen, Hanne

Sund, Anders

Patologi

Bethuelsen, Janne Kristine

Joshi, Sarita

Psykiatri

Berg, Einar Christian

Bergland, Torben

Fosse, Inger Marie Sandsmark

Gjøstein, Margit

Hansen, Willy – Danmark

Vindal, Rune Mikal

Radiologi

Arabi, Mohammad Mamad

Gammelsæter, Ann-Magritt Tjåland

Lero, Predrag – Sverige

Lund, Kjersti Vassmo

Myrén, Nils Johan – Sverige

Tyszkiewicz, Margorzata Jolanta – Polen

Øre-nese-halssykdommer

Lunde, Kristin

Slørdahl, Kirsti Stray

Øyesykdommer

Pathak, Meeta

Ræder, Sten

Nye veiledere

Følgende veiledere ble godkjent i sentralstyrets møte 13.6. 2012:

Psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri

Brænne, Kjersti

Jackson, Kirsti

Anbefalte artikler