Fargerik reise i tid og rom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fangel, Christian

  Pågangsmot og optimisme

  Helsearbeid i Nord-Norge 1945 – 70. 215 s. Oslo: Z-forlag, 2012. Pris NOK 285

  ISBN 978-82-93187-04-2

  Nord-Norge har et eksotisk skjær over seg for mange. Det samme gjelder fortellinger om gjenreisningen etter den annen verdenskrig, fortellinger preget av dugnadsånd, nøkternhet og fellesskap som kan synes ganske fjernt for nye generasjoner.

  Pågangsmot og optimisme – helsearbeid i Nord-Norge 1945 – 70 inneholder mange fargerike skildringer fra både Nord-Norge og gjenreisningstiden. Målgruppen er alle som har en viss historisk interesse – både helsepersonell og andre, både eldre generasjoner som kan nikke gjenkjennende, og unge som er nysgjerrig på hvordan vår nære fortid kan sette nåtiden i perspektiv.

  Redaktør Christian Fangel, som selv har tilbrakt store deler av sitt legeliv i Nord-Norge, har sammen med en gjeng entusiastiske medarbeidere inspirert 37 leger, sykepleiere og tannleger – de eldste med fødselsår 1917 – til å skrive ned sine minner fra helsearbeid i Nord-Norge i tiden 1945 – 70. Den litterære og språklige kvaliteten varierer, men i en slik rått tilhugget tekstsamling vitner nettopp det om skribentenes egne erfaringer, og blir dermed en del av bokens sjarm og ekthet.

  Boken innledes med et utdrag fra forfatteren Dag Skogheims bok Tæring. Slik rettes søkelyset mot den nordnorske pasientens perspektiv. Deretter kommer korte og lange vitnesbyrd fra ferske leger, sykepleiere og tannleger som møter en verden de fleste knapt nok visste at fantes. Vær, natur, matproduksjon, enkelt utstyr og hjelpsomme folk preget helsearbeidet. Kommunikasjonsutfordringene var store både geografisk, teknisk, kulturelt og språklig. Skildringene tyder på at ulikhetene i livsvilkår og helsetjenestetilbud mellom by og land, sør og nord, var større den gang enn nå. Man gjorde så godt man kunne med enkle midler. Dramatiske situasjoner måtte håndteres etter beste – og antakelig over – evne mange ganger. Læringskurven var bratt både faglig og kulturelt. Dagens ferske helsearbeidere opplever nok også bratte læringskurver, men utviklingen av samfunn og helsevesen har gitt tryggere ytre rammer og lettere tilgang til assistanse. Målet om lik tilgjengelighet til helsetjenester er kommet nærmere enn det var for 50 år siden.

  Bokprosjektet bærer preg av dugnadsånd og optimisme, og et eventuelt økonomisk overskudd av boksalget går uavkortet til Leger uten grenser – i seg selv et argument for «løp-og-kjøp».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media