Betennelsessignaler og remodellering ved hjertesvikt

Kristin Viste Om forfatteren
Artikkel

Betennelsessignalstoffene kjemokiner styrer remodellering av kollagen i hjertet ved hjertesvikt.

Anne Wæhre. Foto Roy Trondsen

Som et ledd i utviklingen av hjertesvikt skjer det en remodellering i hjertet med endring av bl.a. kollagenstrukturen. Immunaktivering og betennelse antas å styre denne sykdomsutviklingen, og pasienter med hjertesvikt har ofte høye nivåer av sirkulerende betennelsesfaktorer som cytokiner og kjemokiner. Anne Wæhre har i sitt doktorarbeid brukt dyremodeller for hjertesvikt samt pasientprøver for å studere sammenheng mellom uttrykk av kjemokiner og remodellering i hjertet.

– Vi fant at kjemokiner som er oppregulert ved både klinisk og eksperimentell hjertesvikt, kan regulere små proteiner i hjertevevet. Disse proteinene kalles små leuncinrike proteoglykaner, som gjerne forkortes SLRP, forteller Wæhre. De er viktige for korrekt regulering av kollagen som igjen er viktig for hjertets struktur.

– Mus som manglet kjemokinet CXCL13, utviklet en stor utvidelse av hjertet etter å ha blitt utsatt for vedvarende stress i form av at hjertet måtte pumpe mot økt motstand, forteller hun. Disse musene, i motsetning til normale mus, manglet også evnen til å oppregulere de små leucinrike proteoglykanene ved stress. Vi fant at CXCL13 og flere andre kjemokiner oppregulerte flere av disse kollagenregulerende proteinene. Dette indikerer at kjemokiner har en viktig rolle ved hjertesvikt ved at de kontrollerer små leucinrike proteoglykaner. Våre resultater kan på lengre sikt lede frem mot helt nye behandlingsformer hos pasienter med hjertesvikt, sier Wæhre.

Disputas

Anne Wæhre disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.6. 2012. Tittelen på avhandlingen er Chemokines in cardiac remodelling and heart failure, and their role in regulation of small leucine-rich proteoglycans in the extracellular matrix.

Anbefalte artikler