Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Pukstad Årets underviser 2011 i Trondheim

Brita Pukstad. Foto privat

Brita Pukstad (f. 1969), overlege ved Hudavdelingen på St. Olavs hospital i Trondheim, har mottatt prisen Årets underviser 2011 ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Det var fjerde gangen at Pukstad ble nominert til prisen, og denne gangen stakk hun av med seieren.

Prisen er studentenes måte å hedre dyktige undervisere ved fakultetet på, og prisen består av blomster, diplom og en reisegavesjekk utgitt av fakultetet på 15 000 kroner. Prisen ble offisielt delt ut på avgangskullets avslutningsseremoni – på det årlige medisinerballet Bal Medicorum på Britannia Hotel med stående applaus fra de fremmøtte.

Pukstad tok medisinsk embetseksamen i Trondheim i 1995, ble godkjent spesialist i Hud- og veneriske sykdommer i 2010 og tok doktorgraden i 2011.

Brita Pukstad ble nominert av fjerdeklasse ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med følgende nominasjonstekst: «Brita er dermatologiens dronning. Ingen annen foreleser er så engasjert i faget sitt, og ikke minst i studentene. Hun stiller gladelig sin kropp til disposisjon når biopsier skal tas og føflekker fjernes. Sover Brita Pukstad i det hele tatt? Tvilsomt. Hun sender gjerne mail lenge etter sengetid, og ønsker oss en strålende natt, samtidig som hun kun få timer etter stiller strålende glad på forelesning. Brita lyser bare mer og mer opp jo verre en sykdom ser ut, og gjerne i ansikt eller på de edlere deler. Hun kan jo tross alt behandle alt. Utslett, kløe eller sviende vannlating, Brita ordner opp.»

Traumeduo «Oslo-legen 2012»

Tina Gaarder og Pål Aksel Næss. Foto Hans Jacob Moe, Oslo universitetssykehus

Tina Gaarder (f. 1964) og Pål Aksel Næss (f. 1958) ved Oslo universitetssykehus har mottatt prisen «Oslo-legen 2012» for sitt bidrag til norsk traumatologi og spesielt for innsatsen for ofrene etter 22. juli. Prisen ble delt ut på årsmøtet til Oslo legeforening i august 2012.

– Tverrfaglig teamarbeid er ryggraden i arbeidet for å yte den beste traumebehandlingen. Vi er glade for at vi har fått være en del av et fagmiljø som så til de grader er villig til å lære for å bli enda bedre. Slik sett er prisen en anerkjennelse av et helt unikt miljø som aldri slutter å inspirere og motivere hverandre, sier de prisvinnende kirurgene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss i Avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus.

I begrunnelsen fra Oslo legeforening heter det blant annet at: «Begge har i lang tid vært ildsjeler i norsk traumatologi, og bygget opp en unik nasjonal og internasjonal kompetanse i dette feltet. De har vært tydelige talspersoner for faget og fagmiljøene som har vært under press i de siste årenes omstillinger som truet med å fragmentere samhandlingen av hardt skadde. De har dermed bidratt til å beholde kompetansen samlet. Dette har vi sett og fulgt i media, spesielt etter 22. juli 2011. Traumeoverlegene Tina Gaarder og Pål Aksel Næss jobbet nesten døgnet rundt i flere dager etter at katastrofealarmen gikk. De tok styringen fra første minutt og ledet hele prosessen både med mottak og behandling av terrorofrene. Pål Aksel ble satt til å lede mottaket med sorteringen av pasienter og kontakten med skadestedet og mediene, mens Tina veiledet og deltok på skadestua og i operasjonssalene. De hadde allerede etter kort tid samlet et team med 20 kirurger som bidro til å ta i mot og behandle et stort antall av ofrene. Den samlede innsatsen etter 22. juli vakte stor oppmerksomhet også i internasjonale medier og flere sykehus ville lære av deres erfaringer.»

Samtidig peker Oslo legeforening på at god traumebehandling er teamarbeid der alle har en viktig rolle. Gaarder og Næss står derfor også som representanter for dette.

Anbefalte artikler