Gener, stress og muskelsmerter

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Noen kan ha en medfødt genetisk disposisjon for å utvikle muskelsmerter under langvarig stress.

  Langvarige, lokaliserte ryggsmerter kan ofte utvikle seg til omfattende muskelsmerter. Det har vært kjent lenge at pasienter med generaliserte muskelplager har mer psykiske plager enn de med lokaliserte. I noen få og mindre studier har man funnet varierende grad av assosiasjon mellom enkeltnukleotidpolymorfismer (SNP) i genene for katekolamin-O-metyltransferase (COMT), beta-2-adrenerg reseptor (ADRB2) og kroniske muskel- og skjelettplager.

  Vi har nylig gjennomførte en populasjonsstudie for å finne en mulig sammenheng mellom medfødt variasjon (polymorfisme) av adrenerge kontrollgener som er involvert i stressreaksjoner, og kronisk muskelsmerte i nakke og rygg hos ungdommer i Perth, Australia (1).

  Ungdom i 17-årsalderen fylte ut et spørreskjema som inneholdt opplysninger om psykososiale forhold og opplevd smerte. Blodprøver ble tatt og analysert på DNA og genotyping ble foretatt. Genotypedata ble oppnådd fra 14 enkeltnukleotidpolymorfismer i to kandidatgener, beta-2- adrenerg reseptor (ADRB2) og katekolamin-O-metyltransferase (COMT). Haplotyper ble også rekonstruert.

  Kjønn og dårlig mental helse var assosiert med kroniske nakke- og ryggsmerter og generaliserte muskelplager. Av de 14 enkeltnukleotidpolymorfismene som ble undersøkt, var en ADRB2-recessiv modell klart assosiert med kroniske nakke- og ryggsmerter (oddsratio 2,49). Dataene indikerer at genetiske varianter i ADRB2 er involvert i kroniske muskel- og skjelettplager hos ungdom. Våre resultater og en ny tilsvarende britisk studie med voksne indikerer at det kan foreligge genetiske varianter i ADRB2-genet lokalisert i muskulatur hos personer som utvikler muskel- og skjelettsmerter ved langvarig stress.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media