Spinale intervensjoner for de få

Olav Magnus S. Fredheim Om forfatteren
Artikkel

Simpson, Karen

Baranidharan, Ganesan

Gupta, Sanjeeva

Spinal interventions in pain management

269 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 38

ISBN 978-0-19-958691-2

I forordet forutsetter forfatterne at leseren har en ganske omfattende kunnskap om smertebehandling og kjenner indikasjoner og kunnskapsgrunnlag for de ulike intervensjonene. Hensikten er derfor at boken skal være en praktisk guide til anvendt anatomi og utførelse av spinale intervensjoner i smertebehandling.

Boken, som er i lommeformat, består av 14 kapitler. De tre første er bakgrunnskapitler om anvendt anatomi, bildediagnostikk og medikamenter/utstyr. De påfølgende ti kapitlene er bygd opp rundt de ulike intervensjonene, mens det siste kapitlet handler om juridiske forhold.

De fleste av intervensjonene som forfatterne beskriver, utføres i Norge bare av et fåtall leger. Det skyldes at de fleste kroniske smertetilstander bør behandles ikke-medikamentelt og tverrfaglig, og at medikamenter og stikkeprosedyrer derfor kun er indisert hos et fåtall nøye utvalgte pasienter. Innlæring av teknikkene bør skje gjennom mester-svenn-læring. Teksten er for knapp til å kunne fungere som lærebok for den som skal lære teknikkene. Den kan nok være nyttig som en sjekkliste før man skal utføre prosedyrene, men altså kun som et supplement til mer omfattende bøker hvor man har søkelyset rettet mer mot pasientseleksjon/diagnostikk, og hvor illustrasjonene av den praktiske gjennomføringen er bedre.

Anbefalte artikler