Pasientmøte i cyberspace

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Å dele sykdom og sorg, åpent eller anonymt, i sosiale medier er blitt vanlig. Råd og trøst utveksles. Navngitte leger roses, kritiseres og rangeres gjennom for eksempel legelisten.no. Mennesker søker sammen fordi de lider av samme sykdom. Leger tvitrer om pasienthistorier og går i dialog med navnløse pasienter om deres lidelser. Andre igjen sliter med å frigjøre seg fra sin egen nettpersonlighet – et bilde de har skapt av seg selv som syk, offer eller kanskje superkvinne.

Helsedirektoratet kom rett før sommerferien med en veileder for leger og pasienter i sosiale medier. De siste ukene har vi derfor diskutert nettvirkeligheten i Tidsskriftets blogg. Postene gir deg et mer reelt innblikk i nettvirkeligheten leger og pasienter lever i enn veilederen fra direktoratet. Du finner en oversikt over bloggpostene her: http://blogg.tidsskriftet.no/category/serie/somedisin/, og kan også finne diskusjonen om den på Twitter under hashtaggen #SOmedisin.

Anbefalte artikler