Ny veiledningshåndbok for samfunnsmedisin

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi håper den nye håndboken kan bli et nyttig verktøy i fremtidig utdanning av spesialister i samfunnsmedisin, sier fagsjef i Legeforeningen Kari Jussie Lønning.

  Faksimile av veiledningshåndboken
  Faksimile av veiledningshåndboken

  Legeforeningen har utarbeidet en ny Veiledningshåndbok for samfunnsmedisin. Denne erstatter Utdanningshåndbok i samfunnsmedisin fra 1995.

  – Etterspørselen etter spesialiteten samfunnsmedisin er økende og solid. Det er nå utdannet 16 nye veiledere i samfunnsmedisin, og det er etablert veiledningsgrupper over hele landet, forteller Kari Jussie Lønning.

  Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam), spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin og Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen har sammen vurdert arbeidet i veiledningsgruppene og kursutdanningen i forhold til spesialiteten samfunnsmedisin. Dette har resultert i et forbedret veilederutdanningsprogram for veiledere i samfunnsmedisin og Norsam har påtatt seg et overordnet ansvar for de obligatoriske kursene for spesialiteten.

  Arbeidet med veiledningshåndboken har tatt utgangspunkt i spesialistreglene, målbeskrivelsen og utdanningsprogram for spesialiteten samfunnsmedisin. Det er utført i samarbeid med medarbeidere i Medisinsk fagavdeling. Parallelt med arbeidet med håndboken har den nye, tilpassede veilederutanningen for veiledere i samfunnsmedisin funnet sted. Veilederkoordinator har deltatt på de obligatoriske kursene i samfunnsmedisin, og man har forsøkt å fange opp behov fra veiledere og utdanningskandidater.

  Håndboken er lagt opp som et praktisk hjelpemiddel for å nå målene i utdanningsprogrammet. Den er også et forsøk på en viss standardisering av arbeidet i veiledningsgruppene for på denne måten å bidra til kvaliteten i spesialistutdanningen.

  Håndboken er gitt ut i papirversjon, og er også publisert på Legeforeningens nettsider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media