Ny veiledningshåndbok for samfunnsmedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi håper den nye håndboken kan bli et nyttig verktøy i fremtidig utdanning av spesialister i samfunnsmedisin, sier fagsjef i Legeforeningen Kari Jussie Lønning.

Faksimile av veiledningshåndboken

Legeforeningen har utarbeidet en ny Veiledningshåndbok for samfunnsmedisin. Denne erstatter Utdanningshåndbok i samfunnsmedisin fra 1995.

– Etterspørselen etter spesialiteten samfunnsmedisin er økende og solid. Det er nå utdannet 16 nye veiledere i samfunnsmedisin, og det er etablert veiledningsgrupper over hele landet, forteller Kari Jussie Lønning.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam), spesialitetskomiteen for samfunnsmedisin og Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen har sammen vurdert arbeidet i veiledningsgruppene og kursutdanningen i forhold til spesialiteten samfunnsmedisin. Dette har resultert i et forbedret veilederutdanningsprogram for veiledere i samfunnsmedisin og Norsam har påtatt seg et overordnet ansvar for de obligatoriske kursene for spesialiteten.

Arbeidet med veiledningshåndboken har tatt utgangspunkt i spesialistreglene, målbeskrivelsen og utdanningsprogram for spesialiteten samfunnsmedisin. Det er utført i samarbeid med medarbeidere i Medisinsk fagavdeling. Parallelt med arbeidet med håndboken har den nye, tilpassede veilederutanningen for veiledere i samfunnsmedisin funnet sted. Veilederkoordinator har deltatt på de obligatoriske kursene i samfunnsmedisin, og man har forsøkt å fange opp behov fra veiledere og utdanningskandidater.

Håndboken er lagt opp som et praktisk hjelpemiddel for å nå målene i utdanningsprogrammet. Den er også et forsøk på en viss standardisering av arbeidet i veiledningsgruppene for på denne måten å bidra til kvaliteten i spesialistutdanningen.

Håndboken er gitt ut i papirversjon, og er også publisert på Legeforeningens nettsider.

Anbefalte artikler