Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Martin Steen Tesli, ph.d. Susceptibility genes for bipolar disorder, with focus on pleiotropy and amygdala activity. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Catharina Lavebratt, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Hugo A. Jørgensen, Universitetet i Bergen og Chantal Tallaksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ole A. Andreassen, Srdjan Djurovic og Jimmy Jensen.

  Kristin Angel, ph.d. Anti-inflammatory therapy and cardiovascular disease in inflammatory arthropathies. Effects of TNF-α antagonists on vascular function and structure. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ian Wilkinson, Clinical Pharmacology Unit, Cambridge, Storbritannia, Svend Aakhus, Oslo universitetssykehus og Annetine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Dan Atar og Tore Kristian Kvien.

  Conrad Arnfinn Bjørshol, ph.d. Optimising basic skills in adult cardiopulmonary resuscitation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gavin Perkins, University of Warwick, Storbritannia, Mads Gilbert, Universitetet i Tromsø og Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Kjetil Sunde, Eldar Søreide og Petter Andreas Steen.

  Else-Marie Augusti, ph.d. Stimuli-dependent and state-dependent effects of emotion on children’s executive functions and intentional forgetting: Associations with age and socio-emotional adjustment. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mark L. Howe, Lancaster University, Storbritannia, Cecile Ladouceur, University of Pittsburgh, USA og Bruno Laeng, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Annika Melinder.

  Toril Ranneberg-Nilsen, ph.d. Betydning av DNA baseutkutting og kromatin remodelering for cytomegalovirus DNA replikasjon. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Geir Slupphaug, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bjørn Grinde, Psykosomatikk og helseatferd, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo og Bente Halvorsen, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Magnar Bjørås og Halvor Rollag.

  Marius Rehn, ph.d. Field triage of victims of trauma – efficacy of trauma team activation protocols. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 4.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Keith Willett, Nuffield Department of Orthopaedics, Rheumatology and Musculoskeletal Sciences, University of Oxford, Storbritannia, Hans Kirkegaard, Institutt for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark og Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Hans Morten Lossius, Torsten Eken og Petter Andreas Steen.

  Liv Ariane Augestad og Kim Rand-Hendriksen, ph.d. Influence of construct-irrelevant factors and effects of methodological choices on EQ-5D health state valuation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kjeld Møller Pedersen, Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Andrew Garratt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo og Finn Wisløff, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Knut Stavem og Ivar Sønbø Kristiansen.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Annette Katharina Brenner, ph.d. Revealing the secrets of proteins – a triple-nuclear and multi-dimensional high-resolution NMR study. Utgår fra Kjemisk institutt. Disputas 28.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Kristina Djinovic Carugo, University of Viennea, Østerrike og Finn Lillelund Aachmann, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og John Georg Seland, Universitetet i Bergen.

  Yngvild Sørebø Danielsen, ph.d. Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives. Utgår fra Institutt for samfunnspsykologi. Disputas 30.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Caroline Braet, Department of Developmental, Personality and Social Psychology, University of Gent, Belgia, Carl-Erik Flodmark, Skånes Universitetssjukhus, Sverige og Morten Birkeland Nielsen, Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Petur Juliusson og Magne Mæhle.

  Hanne Røland Hagland, ph.d. Cellular responses to metabolic stress – a study on the role of mitochondria in the crosstalk between cell metabolism and survival signalling. Utgår fra Institutt for Biomedisin. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jaap Keijer, Wageningen University, Nederland, Anita Ryningen, Høgskolen i Bergen og Ian F. Pryme, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Karl J. Tronstad, Stein Ove Døskeland og Rolf K. Berge.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Kjersti Wogn-Henriksen, ph.d. «Du må … skape deg et liv.» En kvalitativ studie om å oppleve og leve med demens basert på intervjuer med en gruppe personer med tidlig debuterende Alzheimers sykdom. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Boo Johansson, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige, Svend Brinkmann, Institut for kommunikation, Aalborg universitet, Danmark og Berit Johannesen, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Birthe Loa Knizek og Knut Arne Engedal.

  Hanne Gro Wenzel, ph.d. Pre and post-injury health in persons with whiplash: The HUNT Study. Exploration of the functional somatic model for chronic whiplash. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 4.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Helge Kasch, Århus Universitetshospital, Danmark, Lena Holm, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige og Lars Jacob Stovner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Tom Ivar Lund Nilsen, Ottar Vasseljen og Arnstein Mykletun.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Natalia Victorovna Evgenov, ph.d. Magnetic resonance imaging of pancreatic islets transplantation – an experimental study in mice and baboons. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 30.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lucas Liaudet, Department of intensive care medicine, University hospital medical center, Lausanne, Sveits, Baldur Sveinbjørnson, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø og Ellen Brodin, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  May-Lill Johansen, ph.d. A doctor close at hand. A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 31.8. 2012.

  Bedømmelseskomité: Edvin Schei, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, Ann Dorrit Guassora, Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Sunhed og Samfund, København, Danmark og Åge Wifstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Carl Edvard Rudebeck, Knut A. Holtedahl og Anna Luise Kirkengen.

  Andrey Yurjevich Valkov, ph.d. Molecular prognostic markers in soft tissue sarcomas. A retrospective tissue microarray based study with emphasis on proteins assosiated with tumor growth and differentiation. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 6.9. 2012.

  Bedømmelseskomité: Christer Busch, Department of Pathology, University Hospital, Uppsala, Sverige, Ambrogio Fassina, University of Padova, Department of science, og Elin Richardsen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Lill-Tove Rasmussen Busund, Roy Bremnes og Eivind Smeland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media