Siden sist

Siden sist
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra forrige nummer av Tidsskriftet (nr. 17/2012) er det intervjuet med Wasim Zahid som er desidert mest lest. Klart hode, bankende hjerte gikk «viralt» på Twitter og ble på under en uke lest av over 1 000 stykker på tidsskriftet.no.

  Den nest mest leste artikkelen er fra Språkspalten. Svada, om ordskvalder og tomme fraser, av Kjetil Karlsen og Torgeir Bruun Wyller ble lest av over 300 på under en uke. Begge de to mest leste artiklene fikk størst trafikk fra Facebook og Twitter.

  Adresseavisen kjørte et dobbeltoppslag basert på originalartikkelen Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag.

  Erlend Hems artikkel Medisin er debatt ble også godt lest. Igjen var det sosiale medier som bidro til det:

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media