Datasimulering nyttig ved studier av hiv?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Datasimulering gir nye muligheter til å forutsi effekten av kombinasjonsbehandling mot hiv-1-infeksjon.

  Det er utviklet nesten 30 antivirale legemidler for behandling mot hivinfeksjon, og disse brukes som regel i kombinasjoner med minst tre ulike virkestoffer. Legemidlene er satt sammen basert på resultater fra kliniske forsøk, men det er kostbart og upraktisk å teste alle mulige legemiddelkombinasjoner. Amerikanske forskere har nå utviklet en kvantitativ modell med datasimulering, såkalt in silico, til å kvantitere effekten av de enkelte medikamenter i kombinasjon (1).

  Tre ulike antivirale legemidler ble brukt. Forskerne kunne påvise hittil ukjent og komplisert farmakodynamikk som bestemmer det hemmende potensialet ved kliniske konsentrasjoner av legemidlene. Modellen gjør det mulig å sammenlikne effekt av ulike antivirale kombinasjonsbehandlinger, forene resultater fra kliniske forsøk og danne grunnlaget for å optimalisere behandlingen av hivinfeksjon.

  – Dette er en spennende tilnærming, sier førsteamanuensis og overlege Anne-Marte Bakken Kran ved Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Resultatene fra datasimuleringen samsvarer relativt godt med eksperimentelle data, Datasimulering vil ikke kunne erstatte kliniske studier, men kan være et nyttig supplement som grunnlag for generelle anbefalinger, særlig for optimalisering av dose. Modellen kan også tenkes brukt til å selektere hvilke medikamentkombinasjoner som er mest aktuelle for klinisk utprøving,

  – Ved valg av behandlingsregime for den enkelte pasient er det imidlertid mange andre faktorer enn den antivirale effekten å ta hensyn til, slik som resistens, bivirkninger, etterlevelse, individuell toleranse og interaksjoner. Det er vanskelig å se for seg at datasimulering kan erstatte den gode kliniske vurdering, sier Kran.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media