Misforståelse om sanksjoner

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er pasientene som er de virkelige vinnerne i det resultatet som nå foreligger om fastlegeforskriften, skriver Hege Gjessing i et innlegg i Ukeavisen Ledelse

  – Men vi har likevel behov for å oppklare en misforståelse om sanksjonsmulighetene mot fastlegene, skriver hun.

  – Fastlegene er en del av den offentlige helsetjenesten og mottar penger fra fellesskapet for den jobben de gjør. Fastlegeordningen skal sikre befolkningen rett til allmennlegetjenester av høy kvalitet uavhengig av bosted. Dette innebærer et stort ansvar og mange forpliktelser for fastlegene.

  Legeforeningen mener det er nødvendig med virkemidler overfor leger som ikke ivaretar sine oppgaver. Virkemidlene må imidlertid tilpasses målene og den virkelighet de skal fungere i, skriver Gjessing.

  Fastlegeordningen er – og skal fortsatt være – avtalebasert. Det ville vært oppsiktsvekkende å ha sanksjoner for brudd på denne avtalen i en forskrift, slik det opprinnelig var foreslått. Etter Legeforeningens vurdering kan dette bare reguleres mellom partene – sentralt eller lokalt. Frem til i dag har partene valgt å avtale dette sentralt gjennom rammeavtalen, skriver Gjessing.

  Les hele innlegget her: www.ukeavisenledelse.no/meninger/leserinnlegg/-om-fastleger-og-sanksjoner-/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media