Tarmflora påvirker metabolismen

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tarmfloraen endrer seg gjennom graviditeten. Mus med tarmflora fra kvinner i siste trimester legger mer på seg.

  Under graviditeten endres kvinnens metabolisme og immunrespons. Nivået av sirkulerende inflammasjonsfaktorer øker og insulinfølsomheten faller. For å se om disse endringene har sammenheng med bakteriesammensetningen i tarmen, kartla forskere avføringsprøver fra 91 kvinner i første og tredje trimester. De fant at sammensetningen av tarmfloraen endret seg i løpet av svangerskapet, og at nivået av inflammasjonssignaler i avføringen økte fra første til tredje trimester (1). Dette sammenfalt med økende andel inflammasjonsfremmende tarmbakterier.

  Forskerne ga tarmflora fra kvinner i første og tredje trimester til mus uten egen bakterieflora (kimfrie mus). Mus som fikk tarmflora fra kvinner i tredje trimester, hadde høyere nivåer av inflammasjonsmarkører i avføringen. Disse musene la også mer på seg og responderte dårligere på glukosebelastning enn mus som fikk bakterieflora fra kvinner i første trimester.

  – Denne studien viser at tarmfloraen endrer seg i løpet av svangerskapet, på en måte som kan påvirke vertens metabolske status i retning av økt fettlagring og nedsatt insulinfølsomhet, sier Jørgen Valeur, lege og forsker ved Klinikk for medisin, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Forandringer i tarmfloraen er tidligere blitt satt i sammenheng med utvikling av fedme og insulinresistens, men under en graviditet kan slike prosesser til en viss grad være gunstige.

  – Funnene kan tyde på at menneskets svangerskap er et slags samarbeidsprosjekt mellom vert og mikrober, trolig til nytte for begge parter. Fra et mikrobielt perspektiv betyr en fødsel at det dannes en ny vertskropp som kan koloniseres, sier Valeur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media