Hvordan bedre folks forståelse av helseinformasjon?

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En nettportal som gir lett tilgang til pålitelig helseinformasjon kan bidra til å øke befolkningens helserelaterte kompetanse. Direkte brukeropplæring er også nødvendig.

  Brukermedvirkning i helsetjenesten er et kjerneelement i kunnskapsbasert praksis, og er viktig for å heve kvaliteten på helsetjenestene. Nyere forskning viser at brukere både kan og vil involveres i beslutninger om helse, men reell brukermedvirkning krever tilgang til pålitelig helseinformasjon og et visst kunnskapsnivå, såkalt helserelatert kompetanse.

  – Forskningsbasert informasjon er ofte vanskelig tilgjengelig, og for folk flest kan det være vanskelig å dra nytte av slik informasjon. En konsekvens av dette er at mange blir frustrert i møte med den store mengden helseinformasjon som er tilgjengelig, for hvem eller hva kan man stole på? sier Astrid Austvoll-Dahlgren.

  Sammen med kolleger har hun undersøkt hva som hindrer folk flest i å tilegne seg pålitelig helseinformasjon, og hva som skal til for å øke den helserelaterte kompetansen. Med bakgrunn i resultatene utviklet forskningsgruppen nettportalen «Sunn skepsis».

  – Portalen gir direkte tilgang til forskningskilder – de samme som helsepersonell bruker. Her finnes også råd og verktøy som kan bidra til å tolke og vurdere påliteligheten av helseinformasjon. Portalen er ment som et hjelpemiddel for pasienter og helseinteresserte, sier Austvoll-Dahlgren.

  – Med denne nettportalen blir forskningsbasert informasjon på nett bedre tilgjengelig for publikum, og det kan også bidra til at flere får lyst til å lete opp slik informasjon. Mer direkte brukeropplæring, for eksempel bruk av slike nettressurser i konsultasjoner med helsearbeidere, bør også utforskes nærmere, sier hun.

  Disputas

  Astrid Austvoll-Dahlgren disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.8. 2012. Tittel på avhandlingen er Identifying barriers and facilitators to people''s ability to obtain health information, and the development and evaluation of an intervention to improve health literacy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media