Nye antistoffer ved multippel sklerose

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antistoff mot kaliumkanaler er påvist hos mange pasienter med multippel sklerose.

  Mye tyder på at multippel sklerose er en autoimmun sykdom, men hva som fører til immunresponsen er foreløpig ukjent.

  I en ny studie identifiserte forskere et spesifikt IgG-antistoff i serum rettet mot KIR4.1, som er en kaliumkanal i cellemembranen (1). Blant 397 pasienter med multippel sklerose ble anti-KIR.1 IgG påvist hos 47 %. Blant pasienter med andre nevrologiske sykdommer (n = 329) og friske personer (n = 59) var antistoffet til stede hos henholdsvis 0,9 % og 0 %. Anti-KIR4.1 IgG har nevropatologiske effekter når det ble injiserert inn i musehjerner.

  – Dette er en spennende og godt gjennomført studie, sier seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. For få år siden fant man antistoffer mot aquaporin-4 ved nevromyelitis optica, som nå regnes som en egen sykdom. Tilsvarende kan funnet av antistoffer mot KIR4.1 hos nesten halvparten av pasientene med multippel sklerose bety at dysfungerende ionekanaler står sentralt i patogenesen ved denne sykdommen. Dysfunksjon av ionekanaler kan skyldes både genetiske og autoimmune forhold, noe som passer godt med det vi i dag vet om etiologien ved sykdommen.

  – Antistoffer produseres av B-celler, og denne studien gir ytterligere optimisme når det gjelder pågående utprøving av medikamenter som hemmer B-celler. Responsen på behandling av multippel sklerose er svært variabel. Det at man nå har identifisert et nytt antistoff viser at sykdommen er heterogen, og at behandlingen i fremtiden sannsynligvis vil bli mer individualisert, sier Celius.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media