God dansk veileder i pediatri

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pedersen, Juri Lindy

  Akut pædiatri og neonatologi

  4. utg. 675 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2012. Pris DKK 550

  ISBN 978-87-7749-537-3

  Dette er en omfattende bok i et hendig format. Den retter seg først og fremst mot sykehuspediatere, men også leger som i andre sammenhenger stilles overfor akutte pediatriske tilstander, f.eks. anestesileger, leger i akuttmottak og i primærhelsetjenesten. Boken inneholder et vell av fakta i en komprimert form og er således en oppslagsbok og ikke en lærebok.

  Det er to hoveddeler: Akutt pediatri og Akutt neonatologi. Appendikset har tabeller for milepæler i barns psykomotoriske utvikling, normalverdier for laboratorieverdier og prosentilkurver for vekstvariabler. Stikkordregisteret er omfattende. På innsiden av omslagene er det tabeller for vitale variabler og valg av trakealtubediameter og lengde, og flytdiagrammer for hjerte-lunge-redning av nyfødte og større barn.

  Oppbygningen av stoffet er dels basert på eksplisitte sykdomsdiagnoser, som pneumoni, astma, falsk krupp (pseudokrupp), myokarditt etc., men i større grad på symptomkomplekser, som respirasjonsinsuffisiens, gastrointestinal blødning, anafylaksi, cyanose, osv. og patologiske laboratoriefunn, som elektrolyttforstyrrelser, syre-base-forstyrrelser, anemi m.m.. Slik har boken en funksjonell og didaktisk god tilnærming til akuttpediatrien, inklusiv nyfødtmedisinen. Layout er imidlertid preget av en kompakt presentasjon av stoffet, som kan gjøre det litt vanskelig å absorbere innholdet raskt.

  Boken er skrevet av en rekke danske pediatere og tilsvarer på mange måter vår norske Veileder i akutt pediatri og Generell veileder i pediatri utgått fra Norsk barnelegeforening. Norske pediatere bør primært bruke sine egne autoriserte veiledere og eventuelt danske kollegers prosedyrer som et supplement. Det danske språket er ingen hindring for at norske pediatere kan ha nytte av boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media