()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Vi har fått (enda) en ny rød-grønn helseminister. Gjør han kort prosess og erklærer at foretaksreformen var et feilgrep?

  Alt på ett kort

  Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi

  Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi

  Pasienter som har vært behandlet for akutt lymfatisk leukemi, kan flere år senere utvikle nedsatt fertilitet, hjertesvikt og sekundær kreftsykdom. Mange pasienter kjenner ikke til risikoen for slike senfølger. Dette kommer frem i en intervjuundersøkelse med 139 voksne personer som hadde blitt behandlet for sykdommen før fylte 16 år. Langtidsoppfølgingen må bli bedre.

  Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi – hva vet pasientene?

  Kronisk lymfatisk leukemi

  Kronisk lymfatisk leukemi

  Biologiske markører som indikerer god prognose er vanligere hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi uten symptomer enn hos dem med symptomer på diagnosetidspunktet. To tredeler av pasientene har cytogenetiske avvik når diagnosen stilles. Forekomsten av malign hematologisk sykdom blant nære slektninger er høyere enn i befolkningen ellers. Dette viser landsomfattende studier for perioden 2007 – 09.

  Kronisk lymfatisk leukemi i Norge – insidens og prognose ved diagnosetidspunktet

  Familiær forekomst av kronisk lymfatisk leukemi i Norge

  Hudkreft etter organtransplantasjon

  Hudkreft etter organtransplantasjon

  Organtransplanterte pasienter har økt risiko for å utvikle hudkreft, særlig plateepitelkarsinom. Immunsuppressive legemidler hemmer den immunologiske overvåkingen av solinduserte hudsvulster, men kan også ha spesifikke karsinogene egenskaper. Immunsuppressive legemidler med antineoplastiske egenskaper er vist å kunne redusere forekomsten av hudkreft etter organtransplantasjon.

  Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon

  Kasuistikker å lære av

  Kasuistikker å lære av

  Sykdomsforløp og diagnostikk hos enkeltpasienter er en viktig kilde for læring. Les og lær av historien om en ung kvinne med hematemese, der det ved gastroskopi ikke ble funnet noe sikkert blødningsfokus. Les og lær om en ung jente med psykotiske symptomer, kognitiv svikt og kramper, der riktig diagnose og behandling ga full restitusjon.

  En ung kvinne med øvre gastrointestinal blødning

  Gastroskopi uten funn

  Ung jente med psykose, kognitiv svikt og kramper

  Nevropsykiatri – ut av tåken

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media