LES MER OM ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi har fått (enda) en ny rød-grønn helseminister. Gjør han kort prosess og erklærer at foretaksreformen var et feilgrep?

Alt på ett kort

Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi

Pasienter som har vært behandlet for akutt lymfatisk leukemi, kan flere år senere utvikle nedsatt fertilitet, hjertesvikt og sekundær kreftsykdom. Mange pasienter kjenner ikke til risikoen for slike senfølger. Dette kommer frem i en intervjuundersøkelse med 139 voksne personer som hadde blitt behandlet for sykdommen før fylte 16 år. Langtidsoppfølgingen må bli bedre.

Senfølger etter akutt lymfatisk leukemi – hva vet pasientene?

Kronisk lymfatisk leukemi

Biologiske markører som indikerer god prognose er vanligere hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi uten symptomer enn hos dem med symptomer på diagnosetidspunktet. To tredeler av pasientene har cytogenetiske avvik når diagnosen stilles. Forekomsten av malign hematologisk sykdom blant nære slektninger er høyere enn i befolkningen ellers. Dette viser landsomfattende studier for perioden 2007 – 09.

Kronisk lymfatisk leukemi i Norge – insidens og prognose ved diagnosetidspunktet

Familiær forekomst av kronisk lymfatisk leukemi i Norge

Hudkreft etter organtransplantasjon

Organtransplanterte pasienter har økt risiko for å utvikle hudkreft, særlig plateepitelkarsinom. Immunsuppressive legemidler hemmer den immunologiske overvåkingen av solinduserte hudsvulster, men kan også ha spesifikke karsinogene egenskaper. Immunsuppressive legemidler med antineoplastiske egenskaper er vist å kunne redusere forekomsten av hudkreft etter organtransplantasjon.

Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon

Kasuistikker å lære av

Sykdomsforløp og diagnostikk hos enkeltpasienter er en viktig kilde for læring. Les og lær av historien om en ung kvinne med hematemese, der det ved gastroskopi ikke ble funnet noe sikkert blødningsfokus. Les og lær om en ung jente med psykotiske symptomer, kognitiv svikt og kramper, der riktig diagnose og behandling ga full restitusjon.

En ung kvinne med øvre gastrointestinal blødning

Gastroskopi uten funn

Ung jente med psykose, kognitiv svikt og kramper

Nevropsykiatri – ut av tåken

Anbefalte artikler