Utvidet repertoar ved status epilepticus

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1853

  I Tidsskriftet 16/2012, side 1853 skal det i første setning i ingressen stå:

  Prehospital behandling av kramper kan godt omfatte midazolam gitt intramuskulært av hjelpepersonell.

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media