Utvidet repertoar ved status epilepticus

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1853

I Tidsskriftet 16/2012, side 1853 skal det i første setning i ingressen stå:

Prehospital behandling av kramper kan godt omfatte midazolam gitt intramuskulært av hjelpepersonell.

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler