Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug
Baard-Christian Schem

Medisin og vitenskap

Kristian Heldal*
Karsten Midtvedt
Barbro Spillum Svendsen
Axel Gjellestad
Gunvald Eivindson
Gerd Berentsen
Dag Jacobsen
Bjørn Kristoffersen
Sven Svebak
Knut Aasarød
Ann Elisabeth Ellingsen
Ingvard Wilhelmsen
Jens Roar Bjerke
Siri Vedeld Hammer*
Finnur Snorrason
Norvald Langeland
Kjell Erik Strømskag
Inge-Margrethe Gilboe
Hanne Kristensen

Tema

Yngve Gustafson
Maria Lundström
Gösta Bucht
Agneta Edlund

Kommentar og debatt

Dag Gundersen
Bjørn G. Iversen
Preben Aavitsland
Teresa Løvold Berents
Bjørgulf Claussen
Kjell Magne Tveit

Nyheter og reportasjer

Bjørn Oscar Hoftvedt
Sverre Varvin
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Lise B. Johannessen