B.G. Iversen & P. Aavitsland svarer:

Bjørn G. Iversen, Preben Aavitsland Om forfatterne
Artikkel

Bjørg Marit Andersen bidrar ikke med nye synspunkter i forhold til tidligere innlegg i denne spalten. Vi beklager at Ullevål universitetssykehus’ rutiner for pasienter med miltbrann skiller seg fra dem som er anbefalt av blant andre Nasjonalt folkehelseinstitutt, Verdens helseorganisasjon og USAs Centers for Disease Control and Prevention både før og etter hendelsene høsten 2001.

Anbefalte artikler