Behandling av cancer coli hos eldre

Gunnhild Gislerud Om forfatteren
Artikkel

Av egen erfaring fra Ullevål universitetssykehus vet jeg at kirurger og onkologer kan være uenige om kjemoterapi etter operativ behandling av cancer coli med metastaser hos eldre pasienter.

Cancer coli er hovedsakelig en sykdom i den eldre del av befolkningen. Den gjennomsnittlige alder for pasienter med cancer coli stadium 3 er 70 år, og en firedel av dem er over 80 år. Dermed er problemet om adekvat behandling av tiltakende betydning ettersom befolkningen eldes.

Men eldre er gjerne underrepresentert når det gjelder kliniske forsøk med cancer. Nå har leger ved Mayo-klinikken i USA foretatt en samlet oversikt over postoperativ adjuvant kjemoterapi hos eldre (1). De har samlet data fra sju randomiserte studier som omfattet behandling av 3 351 pasienter med cancer coli stadium 3 delt inn i fire aldersgrupper fra under 50 år til over 80 år. Pasientene var randomisert til postoperativ kjemoterapi eller til bare ekstirpasjon av tumor. Som kjemoterapi ble brukt fluorouracil, enten sammen med leucovorin eller sammen med levamisol.

Disse studiene viste at i alle aldersgrupper var risikoen for å dø av cancer coli redusert med en tredel hos dem som fikk kjemoterapi sammenliknet med dem som bare fikk kirurgi. Femårsoverlevelsen var henholdsvis 71 % og 64 %.

Angående toksisitet ble det påvist flere tilfeller av alvorlig leukopeni ved økende alder ved bruk av fluorouracil og levamisol, mens dette var knapt signifikant ved kombinasjon med leucovorin.

Konklusjonen fra disse sju studiene var at eldre pasienter med colon cancer stadium 3 kan ha samme gode effekt av fluorouracilbasert adjuvant terapi som yngre uten signifikant mer toksisk effekt. Likevel mottar mange eldre pasienter ikke det vanlige regimet med standard kjemoterapi (2).

Mitt spørsmål er om onkologene ved Ullevål universitetssykehus og andre onkologer kjenner denne studien, og hvordan de vil forholde seg til den?

Anbefalte artikler