Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Siden det er påske, presenterer vi et kyllingfritt nummer. I stedet vier vi spalten til en forhenværende turnuskandidats erindringer. Utviklingen i historiene er en studie verdt, og sier mye om sykehistorien til practical jokes.

Anbefalte artikler